Ekonomika a Biznis EXTRA

Fenomén NETFLIX: 200 miliónov predplatiteľov, 16-miliardový dlh a 25 miliárd príjmov za rok

  • 21 januára, 2021
  • 4 min read
Fenomén NETFLIX: 200 miliónov predplatiteľov, 16-miliardový dlh a 25 miliárd príjmov za rok

Ak sa niekedy spraví remake filmu Návrat do búdúcnosti (Back to the Future), Marty McFly sa vráti v čase, aby kúpil akcie spoločnosti Netflix, namiesto toho, aby sa snažil využiť almanach športových výsledkov.

Netflixu sa totiž minulý rok darilo mimoriadne dobre, azda aj preto, že celý vyspelý svet zostal doma. Netflix ľuďom ponúkol mesačné predplatné zadarmo bez viazanosti a podarilo sa mu tak dosiahnuť ich udržanie. U nás stojí štandardné mesačné predplatné menej ako desať eur, čo znamená, že streamovacia služba sa oplatí viac ako platiť satelit či káblovku.

V priebehu posledného štvrťroka 2020 sa streamovanej platforme podarilo získať 8,5 milióna nových zákazníkov a jej plány na začiatok tohto roka sú podobne smelé.

Netflix plánuje v prvom štvrťroku 2021 získať až 6 miliónov nových predplatiteľov (zdroj: Observer).

Spoločnosť tiež oznámila, že už nebude musieť získavať externý kapitál (tj. požičiavať si obrovské sumy peňazí zvonka) na financovanie svojho rastu, čo je dobrá správa s ohľadom na aktuálne priam neuveriteľný dlh Netflixu vo výške 16 miliárd amerických dolárov (zdroj: Times). Ten spoločnosť nadobudla v priebehu dekády, ale nemožno tvrdiť, že by bol alarmujúci aj pre investorov.

Cena akcií streamovacieho giganta vzrástla v roku 2020 o 62% a celkovo rástla priemerným ročným tempom 37,5%. Utorková správa o príjmoch za Q4 zavŕšila neuveriteľný rok, keď streamer pridal rekordných 37 miliónov nových predplatiteľov alebo takmer veľkosť celej zákazníckej základne Hulu (38,8 milióna).

Netflix vykázal za rok 2020 príjem 25 miliárd amerických dolárov.

Vývoj ceny akcií spoločnosti NETFLIX za uplynulých 5 rokov. Dnes dosahuje historické maximá: tesne pred 600 USD. Zdroj: Google Finance.

 

Inzercia

Okrem toho sa Netflix čoskoro stane prvou streamovacou službou, ktorá prekoná 200 miliónov globálne platiacich zákazníkov.

Dlhodobí investori ešte donedávna neverili, že Netflix dokáže dosahovať zisk bez toho, aby zvyšoval svoj dlh. Ak Netflix dokáže udržať pozitivitu voľného toku hotovosti vpred, zrazu sa stane životaschopným obchodným modelom, ktorý prináša peknú návratnosť investícií. Ale dostať sa do tohto bodu uprostred ročných výdavkov na obsah viac ako 17 miliárd dolárov nie je žiadna maličkosť. Avizovaný odklon od získavania externého kapitálu má byť pozitívnou správou pre investorov, ktorí službe dôverovali, ale aj pre tých, ktorí k nej boli skeptickí.

Podľa ANTENNA Data sa Netflix môže pochváliť najnižšou mierou odchodovosti nových zákazníkov zo všetkých hlavných streamovacích platforiem. Inými slovami, získal bezprecedentnú úroveň lojality zákazníkov, ktorá z neho vyústila v úžasnú mieru udržania nových zákazníkov.

Zatiaľ čo medián schopnosti udržať si zákazníkov počas 12 mesiacov pre tento typ služby predstavuje 45 percent, Netflix si udržiava až 68 percent.

Bezprecedentný úspech Netflixu v roku 2020, ktorý bol do veľkej miery spôsobený pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19, urýchlil časovú os spoločnosti prechodu z fázy rastu do fázy zisku. Spoločnosť tak koncom minulého roka zaviedla ďalšie zvýšenie cien skôr, ako sa očakávalo.

Aj preto bol Netflix spokojný, hoci v septembri registroval vlnu zrušení odberov, ako poukazuje hore priložený graf vpravo od Antenna Data, a zároveň zrušenia niektorých významných programov.

Môže si však streamer skutočne dovoliť znížiť výdavky na obsah uprostred rastúcej konkurencie spoločností Disney + a HBO Max a zároveň si zachovať väčšinu svojej zákazníckej základne?

Myslím si, že trend streamovania pre zábavu je už niekoľko rokov taký silný, že existuje stúpajúci príliv, ktorý dáva Netflixu priestor na rast, aj keď ostatní vstupujú do streamovania vo veľkom štýle,“ hovorí Steven Birenberg, zakladateľ spoločnosti Northlake Capital Management, pre magazín Observer, ktorý sa tejto téme venoval pôvodne.

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings