Iné Svet Veda a technika

Metóda LiDAR pomáha mapovať podzemné železnice

  • 28 februára, 2022
  • 4 min read
Metóda LiDAR pomáha mapovať podzemné železnice

Podzemné železnice boli jedinou cestou k slobode

Podzemné železnice zachránili život mnohým ľuďom hľadajúcim slobodu. Systém tajných ciest ponúkal zotročeným (prevažne) Afroameričanom cestu za útočiskom a pomocou. Presný dátum vzniku skrytých staníc nie je známy, ale vybudovala sa okolo roku 1830.  Najintenzívnejšie fungovala do vypuknutia vojny medzi Severom a Juhom (1861 – 1865), no ani potom neutíchla snaha o oslobodenie otrokov.

Otroci zbierajú cukrovú trstinu na ostrove Antigua (1823). zdroj: unsplash.com

Trasy často sledovali prirodzené vodné cesty, chodníky a viedli z miest zotročenia na juhu do severných a západných štátov, kde bolo otroctvo nezákonné. Cesty sa takisto využívali  na útek do Kanady, Mexika, Floridy, na karibské ostrovy a do Európy.

Utajenie bolo rozhodujúcim faktorom pri zaistení bezpečnosti ľudí na úteku. Preto sa dlhý čas verilo, že otvorené trasy a ich detailné umiestnenie ostanú navždy nenájdené. Tie čo sa zachovali, slúžia ako memento pre spoločnosť. Medzi historické pamiatky patrí napríklad dom Jacksonovcov v meste Newton (Massachusetts) či kostol Bethel AME v Greenwich Township (New Jersey).

Úteky do Kanady

Zákon zverejnený v roku 1793 znemožnil otrokom opustiť miesto, kde museli slúžiť. Ak ich chytili, bolo im odopreté právo postaviť sa pred súd a vrátili sa naspäť k svojím majiteľom. Štáty v severnej časti Ameriky do roku 1804 skoncovali s akýmkoľvek zákonom schvaľujúcim otroctvo, na juhu sa však dial presný opak.

Tisíce otrokov pracovali na plantážach s honosnými vilami, ktoré stoja dodnes. zdroj: unsplash.com

V roku 1850 sa zákon posilnil a uvalil tvrdšie sankcie nielen na otrokov, ale takisto na ľudí, ktorí im pomáhali. Počas tohto obdobia sa ale neprestávalo s pomocou pre otrokov. Podzemné  železnice označovali aj rôzne zastávky na povrchu, cez ktoré sa ľudia presúvali. Odhady počtu tých, ktorým zabezpečili útek sa uvádzajú v rozpätí od 40 000 do 100 000.

Kvôli snahe zabrániť odhaleniu, dostali skupiny aj miesta rôzne prezývky. Takzvaní „sprievodcovia“ viedli zhromaždenú skupinu ľudí tak, aby nepozorovane prešli na ďalšie miesto. Úkryty zahŕňali obytné domy, kostoly a školy. Nazývali sa „stanice“, „bezpečné domy“ a „sklady“. Ľudia, ktorí ich tam čakali sa nazývali „prednostovia stanice“. Keď skupina nabrala silu a doplnila si zásoby jedla, vydala sa na ďalšie putovanie. Väčšinou ľudia prechádzali severnými štátmi, aby sa dostali do zasľúbenej zeme – Kanady.

Nové technológie odhalili históriu

Počas uplynulých rokov archeológovia neprestajne analyzovali vymedzené územia. Niektoré cesty boli však tak dobre ukryté, že museli použiť viac technologických metód. Pomocou termálnych dronov a laserových impulzov nahliadli cez hustú vegetáciu a zasypané šachty. Našli tunely, jaskyne a útočiská, ktoré na nebezpečnej ceste za slobodou poskytli ľuďom aspoň chvíľu na odpočinok.

Inzercia

V Prospect Bluff (Florida) je vybudovaná španielska pevnosť, ktorá bola dôležitou zastávkou na južnej vetve podzemnej železnice. Impulzy laserového lúča však vo fotodetektore vyhodnotili, že sa pod pevnosťou skrývajú tajné cesty. Technológia sa nazýva LiDAR a používa sa nielen pri zobrazovaní 3D modelov máp.  Dopravní policajti ňou merajú rýchlosť a postupne sa stáva súčasťou autonómnych áut. V porovnaní so zdĺhavým archeologickým kopaním ide o rýchlejší proces objavovania. Zároveň poskytne kvalitný náhľad na okolité ruiny. V Kansase a Ontáriu objavil LiDAr pochované zvyšky štruktúr spojených s podzemnou železnicou v dnes už neexistujúcich mestách.

Prieskum v Južnej Karolíne sa pre zmenu obrátil na magnetometriu. Je to technika merajúca malé posuny v magnetickom poli Zeme na identifikáciu určitých kovov. Zámerom bolo nájsť potopenú loď Konfederácie, ktorú preslávil bojovník za slobodu – Robert Smalls. V rámci svojej práce sa stal známym ako jeden z najlepších námorných pilotov. Konfederácia však tento titul odmietala udeliť jemu či akémukoľvek zotročenému mužovi. Smalls oslobodil seba a svoju rodinu z otroctva v roku 1862, keď sa úspešne doplavil do bezpečia.

Zdroje: www.history.com, www.livescience.com, www.nationalgeographic.com

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings