Slovensko

Koniec dezinformačného tsunami? Za šírenie nepravdivej informácie môže hroziť väzenie

  • 6 decembra, 2021
  • 5 min read
Koniec dezinformačného tsunami? Za šírenie nepravdivej informácie môže hroziť väzenie

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje zmenu legislatívy, ktorá by mohla riešiť aj šírenie medicínskych dezinformácií. Šírenie nepravdivej informácie sa po novelizácií Trestného zákona môže stať trestným činom. Novela poputuje do medzirezortného pripomienkového konania, kde sa ešte pravdepodobne uskutoční diskusia s odborníkmi, ale aj s verejnosťou. Zatiaľ sa jedná len o návrh, v pripomienkovom konaní sa tak ešte môže pozmeniť.

„Je dôležité, aby ľudia dostávali pravdivé informácie, keď sa rozhodujú o dôležitých otázkach, ako je napríklad očkovanie,“ odôvodnila Kolíková.

Odňatie slobody za šírenie nepravdivej informácie

Novela trestného zákona by mala obsahovať nový paragraf. Vďaka nemu by producenti dezinformácií mohli byť potrestaní odňatím slobody na 1 až 5 rokov. Ak by sa jednalo o škody veľkého rozsahu, dezinformátorom môže hroziť 4 až 10 rokov.

Kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu, alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne alebo písomne, prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo iného záznamu, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov,“ prezrádza Kolíková čítaním nového paragrafu.

V praxi to znamená, že ak osoba vyprodukuje obsah (správu, video, nahrávku, video), ktorý bude šíriť zavádzajúce či nepravdivé informácie, a týmto konaním ovplyvní názor spoločnosti na významnú tému (napr. očkovanie), môže to skončiť odňatím slobody až na niekoľko rokov.

Podľa Kolíkovej produkcia alebo šírenie nepravdivej informácie, ktorá je „spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva“, ohroziť zdravie ľudí či ich životy alebo aj ovplyvniť obyvateľov Slovenskej republiky pri ich rozhodovaní o dôležitých otázkach, by takýto čin mohol byť potrestaný 1 až 5 rokmi väzenia.

Ak má páchateľ osobitý motív, ktorého príkladom je majetkový prospech či už pre seba alebo niekoho iného, spodná hranica trestu sú 3 roky a horná 8 rokov. V prípade núdzového stavu je to 4 až 10 rokov.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odsudzuje nepravdivé informácie ako také. „Či sa už bavíme o informáciách o očkovaní alebo nie, takéto dezinformácie by mali byť brané ako trestný čin,“ prezradila.

Inzercia

Cieľom ustanovenia je reagovať na narastajúci počet nepravdivých informácií. ktoré ľudia vyrábajú a šíria hlavne v súvislosti s pandémiou COVID-19, a ktoré sú spôsobilé ohrozovať zdravie a aj životy ľudí.

Názory na nový možný trestný čin sa rôznia

Tomáš Strémy, ktorý pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej Univerzity Komenského v Bratislave, takýto návrh považuje za nadbytočný. Svoj postoj odôvodňuje existenciou paragrafu § 361 Trestného zákona, ktorý upravuje trestný čin šírenia poplašnej správy.

Som toho názoru, že trestný čin šírenia poplašnej správy podľa § 361 Trestného zákona pokrýva vyššie uvedené konanie, okrem tej alternatívy objektívnej stránky ‚vyrobí‘, avšak uvedené by bolo možné vyriešiť novelizáciou trestného činu šírenia poplašnej správy podľa § 361,“ vysvetlil Strémy pre Aktuality.

Daniel Milo, právnik a analytik ministerstva vnútra, zastáva k novému možnému trestnému činu kladnejší postoj. Aj on sám bol súčasťou pracovného stretnutia, na ktorom sa diskutovali možnosti ohľadom úpravy zákonov na zamedzenie šírenia škodlivých dezinformácií.

Odvoláva sa aj na svedectvá nemocničného personálu či pacientov, vďaka ktorým vieme, že dezinformácie ovplyvňujú aj ochranu zdravia pred COVID-19. Iniciatíva Kolíkovej rezortu je podľa neho správna, no presná formulácia zákona bude až výsledkom procesu.

Akékoľvek obmedzenie základných práv a slobôd, medzi ktoré patrí aj sloboda prejavu, totiž musí spĺňať ústavou a medzinárodnými dohovormi stanovené limity (tzv. test proporcionality). Najmä účel, ktorý je ním sledovaný, a nevyhnutnosť takéhoto obmedzenia v demokratickej spoločnosti. Verím, že výsledkom tejto diskusie bude právna úprava, ktorá zamedzí negatívnym dôsledkom šírenia dezinformácií a zároveň bude takéto obmedzenie plne v súlade so systémom základných práv a slobôd,“ prezradil Milo pre Aktuality.

Zdroje: Aktuality, Hospodárske noviny, Pluska, Webnoviny

Zdroj titulnej fotografie: Pixabay/memyselfaneye

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.