Jozef Dolinský: „Aj tanečné umenie má možnosť vyjadriť sa k dôležitým spoločenským otázkam.“

Popri kariére sólového tanečníka vyštudoval dve vysoké školy. V súčasnosti je už štvrtú sezónu riaditeľom Baletu SND. V rozhovore sa dozviete, v čom spočíva náplň jeho práce, ale aj to, akým spôsobom pristupuje k budovaniu značky našej prvej tanečnej scény.   Čo vás viedlo k tomu stať sa šéfom Baletu Slovenského národného divadla? Pán generálny riaditeľ SND Marián Chudovský mi… Prečítať celé
Vydané 3. apríla 2017 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Popri kariére sólového tanečníka vyštudoval dve vysoké školy. V súčasnosti je už štvrtú sezónu riaditeľom Baletu SND. V rozhovore sa dozviete, v čom spočíva náplň jeho práce, ale aj to, akým spôsobom pristupuje k budovaniu značky našej prvej tanečnej scény.

 

Čo vás viedlo k tomu stať sa šéfom Baletu Slovenského národného divadla?

Pán generálny riaditeľ SND Marián Chudovský mi zatelefonoval, stretli sme sa a dohodli, že nastúpim do funkcie riaditeľa Baletu SND. Vždy som si vážil možnosť pracovať v SND, najprv ako interpret a teraz ako riaditeľ baletu. A príležitosť mať opäť tú česť ma priviedla k tomu, aby som ponuku prijal.

 

Nenastúpili ste v najjednoduchšom období – čo ste si určili ako prioritu?

Je v zásade jedno, kedy nastúpite. Okolnosti neboli veľmi optimistické, ale vyrovnali sme sa s nimi pomerne rýchlo. Bolo nevyhnutné riešiť tri priority: budovanie a stabilizáciu súboru interpretov, orientáciu repertoáru na historický odkaz klasického baletu a súčasné diela, ako aj uvádzanie originálnych projektov.

 

Veľa ľudí ani netuší, v čom spočíva práca riaditeľa súboru – vedeli by ste im priblížiť náplň svojej práce?

Skutočne len priblížiť, pretože jej obsahom je veľmi veľa vecí, ktoré treba usmerňovať, kontrolovať alebo priamo vytvárať. Komunikujem s ľuďmi osobne i prostredníctvom emailu v súvislosti s riadením práce v súbore a s plánmi do budúcnosti. V prípade nevyhnutnosti cestujem za potenciálnym partnerom dohodnúť detaily. Hľadám cesty k ešte lepšiemu vzťahu s verejnosťou, aby sa o Balete SND vedelo viac a iným spôsobom ako doteraz. Všetko stojí na kvalitnej komunikácii, na korektnom, ale tvrdom dohodovaní, prípadne diplomacii pri hľadaní riešenia existujúcich problémov. Bez kolektívu spolupracovníkov by to všetko riaditeľ sám nezvládol.

 

Cosmina M. Sobota - Zaharia (Odetta),  Jozef Dolinský ml. (Princ, Prinz, Prince Siegfried)

Cosmina M. Sobota – Zaharia (Odetta), Jozef Dolinský ml. (Princ, Prinz, Prince Siegfried)

V jednej sezóne ste uviedli 3 svetové premiéry a každá bola úspešná. Ktorá bola z vášho pohľadu najkomplikovanejšia, ktorá priniesla najviac stresu?

Sezóna svetových premiér bola výsledkom viacročných príprav dvoch projektov a jednej zmeny vynútenej rozpočtovými opatreniami. Vzhľadom na to, že sme nechceli prísť o termín premiéry, museli sme jeden z projektov vytvoriť v „skrátenom konaní“. Rozsahom prípravnej a realizačnej fázy bol najnáročnejší Nižinskij. Akokoľvek kvalitne by ste projekt pripravili, stresovým situáciám sa nevyhnete. Môžete predvídať množstvo faktorov a snažiť sa ich eliminovať, ale aj tak sa nájde niečo iné, na čo nemáte dosah. Samozrejme, musíte to riešiť rýchlo a kvalitne.

 

Ako dlho trvá príprava jednej premiéry? Pre súbor sa začína skúšobným procesom, kedy sa začína pre vás?

Príprava sa pre nás začína v okamihu, keď sa rozhodneme produkciu zaradiť do dramaturgického plánu. Na to, aby ste ju v ňom ukotvili, potrebujete záruky a dohovory oveľa skôr, ako ho začnete zostavovať. To prakticky znamená, že dnes rokujeme o tvorbe, ktorá sa viaže na sezónu 2018/2019 a ďalej.

 

Na čo všetko musíte myslieť, čo všetko musíte naplánovať?

V prvom rade musíte mať cieľ a stratégiu, ako sa k nemu dostať. Je to ako v každej firme. S tým rozdielom, že divadlo má svoje špecifické poslanie a funguje v istom kultúrnom kontexte. Zaväzuje sa kontraktom voči verejnosti a dostáva na svoju činnosť rozpočet, ktorého súčasťou sú aj výnosy z predaja vstupeniek. V plánovaní sa pohybujete medzi tým, čo verejnosti chcete ponúknuť, a ako, za čo a s kým to chcete vytvoriť. Preto strategické plánovanie obsahuje napríklad aj plánovanie personálneho obsadenia súboru interpretov, potom propagáciu smerom von i dovnútra „firmy“. Samé suché teoretické veci, bez ktorých sa však dnes nepohnete vpred. Nezabúdate na sezóny predošlé, lebo v nich máte informácie, ktoré vám pomáhajú manévrovať v budúcnosti. Hovorí sa tomu kvalifikovaný odhad. V dramaturgickej, rozpočtovej i v oblasti ľudských zdrojov. Neboli by sme však umelcami, keby sme do divadelného sveta nechceli dostať istý podiel „mágie“, takže pripúšťam istý podiel intuície.

 

Foto: 4men, A. Faraonov, SND

Foto: 4men, A. Faraonov, SND

 

Musíte riešiť aj nepríjemné situácie, ktoré nastanú. Vedeli by ste vybrať jednu, možno veselšiu príhodu, ktorá súvisí s prípravou?

Zo spleti informácií vznikajú občas celkom zábavné situácie. Pri organizácii jedného galakoncertu si režisér podľa mena myslel, že účinkovať bude môj otec – nebol si istý, ako to otec so siedmimi krížikmi na chrbte zvládne na javisku. Obom sa nám uľavilo, keď sme zistili, že odrážka v texte posunula moje meno na stranu účinkujúcich namiesto organizátorov podujatia.

 

V máji Balet SND uvedie premiéru titulu Romeo a Júlia – Tak ako včera… v choreografii Natálie Horečnej. Na čo sa môžu diváci tešiť?

Prichádzame s projektom, ktorý konkrétne zobrazuje známy príbeh, ale vyjadruje sa aj k otázkam, ktoré sú zvlášť v súčasnosti mimoriadne dôležité. Samozrejme, to všetko v Shakespearovi bolo a je, ale výrazovými prostriedkami súčasného tanečného divadla, rukopisom vlastným Natálii Horečnej chceme ešte naliehavejšie pripomenúť, aká dôležitá v živote človeka je láska. Prikloniť misku váh na stranu dobra je povinnosťou každého z nás.

 

 

Vstupenky si môžete zakúpiť on-line na stránke www.snd.skalebo v našich pokladniciach. Pokiaľ uprednostňujete rezerváciu, je vám k dispozícii telefónne číslo +421 2 204 72 289 alebo e-mail rezervacie@snd.sk.

 

 

Jozef Dolinský ml. (foto: SND)

Jozef Dolinský ml. (foto: SND)

 

Pokračujte na ďalší príspevok »