Je tradičné vlastníctvo vozidla v dobe pokroku a inovácií stále výhodné?

V súčasnej dobe je v podnikaní, ale aj v bežnom živote každého z nás auto skôr nevyhnutnosťou ako otázkou prestíže. O vozidlá je nepretržitý záujem vo všetkých segmentoch podnikania a finančná dostupnosť vozidiel sa stále zvyšuje vďaka širokej palete možností financovania. Nie každý má však k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na kúpu nového automobilu. A… Prečítať celé
Vydané 6. júla 2018 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

V súčasnej dobe je v podnikaní, ale aj v bežnom živote každého z nás auto skôr nevyhnutnosťou ako otázkou prestíže. O vozidlá je nepretržitý záujem vo všetkých segmentoch podnikania a finančná dostupnosť vozidiel sa stále zvyšuje vďaka širokej palete možností financovania. Nie každý má však k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na kúpu nového automobilu. A tak si mnoho z nás kladie základnú otázku: „Je vlastníctvo vozidla pre mňa výhodné?“

Píše Samuel Jesenský, obchodný manažér pre divíziu AVIS MaxiRent.

.

Financovanie vozidla „cudzími peniazmi“ je dnes mimoriadne žiadaná a komplexná služba. Financovať automobil dnes môžete formou úveru, fi nančného či operatívneho lízingu alebo dlhodobého prenájmu, pričom každá z týchto možností má svoje za a proti. V modernej dobe 21. storočia sa stáva čoraz väčším trendom vozidlo využívať, a vôbec ho nevlastniť. Úvery či fi nančné lízingy sa odsúvajú mierne do úzadia a do popredia nastupujú formy zdieľanej ekonomiky.

Vzťah ľudí k autám sa totiž postupne mení, ľudia prestávajú vnímať vozidlá ako majetok, a najmä v podnikateľskom sektore ich začínajú vnímať skôr ako službu a úžitok. Prenájom vozidla prináša so sebou hneď niekoľko výhod. Zákazník je odbremenený predovšetkým od administratívy spojenej s obstaraním a prevádzkou vozidla či vozového parku.

Nie je to pritom tak dávno, čo bol dlhodobý prenájom či operatívny lízing vyhradený iba pre fi rmy či podnikateľov. Medzičasom však aj súkromné osoby začínajú poškuľovať po tejto možnosti a lízingové spoločnosti aj pôžičovne vozidiel sa dopytu prispôsobujú. Či je pre vás ako bežného motoristu prenájom výhodný, záleží najmä od toho, do akej miery je pre vás vlastníctvo vozidla dôležité a koľko voľných fi nančných prostriedkov potrebujete na pokrytie nutných či voľnočasových nákladov.

Výhodou prenajímania vozidla je určite fakt, že nemusíte za vozidlo zložiť žiadnu akontáciu vo výške určitého percenta ceny vozidla. Splátky pritom nepokrývajú celú kúpnu cenu vozidla, ale platíte len amortizáciu, čiže rozdiel medzi kúpnou a zostatkovou cenou vozidla v okamihu jeho vrátenia. Okrem toho prenajímateľ vás zbaví únavného inzerovania a zjednávania s potencionálnymi záujemcami, keďže opätovný predaj vozidla zabezpečí za vás. Požičovne či lízingové spoločnosti majú aj vďaka dlhoročnej spolupráci a objemom dohodnuté priaznivejšie podmienky nákupu a poistení vozidiel, ktoré môžu ďalej ponúknuť klientovi. V mesačnej splátke programov AVIS Lease a AVIS MaxiRent máte zahrnutý balík služieb, ktorý obsahuje daň z motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, sezónne obutie vozidla, registračný poplatok, odhlásenie vozidla, garančné servisné úkony, asistenčné služby, ako aj predplatený ročný nájazd kilometrov. Jednoducho si prenajímate auto aj s komplexnou starostlivosťou a pravidelne svoj vozový park môžete obmieňať.

 

Poznáte ten pocit z nového auta? S programami AVIS Lease či AVIS MaxiRent môžete každý rok, dva, či tri jazdiť vozidlo inej kategórie, značky, motorizácie a výkonu. Za vozidlo platíte každý mesiac rovnakú splátku, pričom ide o váš daňovo uznateľný priamy mesačný náklad.

 

Skúste si teraz opäť položiť otázku: „Je vlastníctvo vozidla v dnešnej dobe pre mňa výhodné?“ Odpoveď, samozrejme, nie je vždy jednoznačná. No pokiaľ sa potrebujete naplno venovať práci či podnikaniu a zaťažuje vás administratíva spojená s nákupom, predajom a správou vozového parku, bezstarostné prenajímanie nového auta je pre vás tá správna voľba. Predsa nepotrebujete vlastniť, aby ste si vozidlo vedeli užiť.

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »