Ekonomika a Biznis EXTRA Veda a technika

Nemecký startup Isar Aerospace mieri do vesmíru!

  • 16 júla, 2021
  • 5 min read
Nemecký startup Isar Aerospace mieri do vesmíru!

Len niekoľko dní po tom, čo slovenský konštruktér Štefan Klein, doviedol svoju ideu s projektom AirCar do dokonalosti, a uskutočnil let z Nitry do Bratislavy sa zdá, že vývoj lietajúcich dopravných prostriedkov sa posunie ešte výrazne ďalej. U nás pomerne neznámy nemecký startup Isar Aerospace, venujúci sa vesmírnemu biznisu, totiž pracuje na svojom novom projekte.

Na pozadí známych medzinárodných spoločností ako SpaceX, či Virgin Galactic, ktoré už vesmírnu turistiku započali, predstavila táto nemecká spoločnosť svoju verziu cestovania do vesmíru. Isar sa totiž snaží viac sprístupniť tieto lety, zmenšením kozmických lodí a vytvorením akejsi siete „vesmírnych taxi„. Tie by mohli mať viacero využití, či už v technologickom vývoji vesmíru, ale aj spomínanej vesmírnej turistike.

Diskusia o stále reálnejšej budúcnosti vesmírneho cestovania, však vyznieva celkom paradoxne, v súvislosti s nepretržitým upozorňovaním, na environmentálne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie a hroziacu ekologickú katastrofu. Keď k tomu prirátame energetickú a finančnú náročnosť projektov, o akomsi „šetriacom režime“ voči prírode, nemôže byť ani reč. Ako to však býva, každá minca má dve strany. A inak to nie je ani v tomto prípade.

Budú sociálne siete už o pár rokov zaplavené podobnými fotkami vesmírnych turistov? | Foto: pexels.com

Lepší prístup k planéte?

Podporovatelia vesmírneho cestovania s danými tvrdeniami absolútne nesúhlasia. Podľa ich názoru, môže práve vesmírne cestovanie, ukázať ľuďom svet z úplne inej perspektívy, vďaka čomu si začnú našu planétu vážiť oveľa viac ako doteraz. Do tejto skupiny patrí aj astronautka NASA – Meghan McArthur. Vyjadrila sa, že „byť hore vo vesmíre a pozerať sa na Zem, sledujúc aká tenká je vrstva atmosféry v porovnaní s nekonečnou temnotou vo vesmíre, mení pohľady ľudí na životné prostredie a tlačí ich k zodpovednejšiemu prístupu k prírode.“ 

INZERCIA

Aktuálni lídri vesmírneho cestovania a najbohatší ľudia planéty, ako Elon Musk, či Jeff Bezos, plánujú v nasledujúcich rokoch vyslať do vesmíru tisíce satelitov, so širokopásmovým pripojením. Na takúto ambicióznu misiu, však budú potrebovať výraznú technickú podporu. Práve tu vidí svoju príležitosť aj Isar Aerospace, ktorý by svojimi produktami dokázal podporiť vynášanie satelitov na obežnú dráhu, či ich údržbu a prípadnú opravu. 

Tieto „malé vesmírne taxi„, by však mohli do budúcna nájsť využiteľnosť aj v rámci prepravy osôb, čo by v prípade úspechu umožnilo skrátiť zatiaľ nekonečné čakacie lehoty, na let do vesmíru. Na realizáciu tohto ambiciózneho nápadu, získal startup grant v hodnote približne 100 miliónov dolárov, z prostriedkov Lakestar, či Earlybird Venture Capital. 

Pohľad na nočnú oblohu, sa zrejme už čoskoro zmení. Pribudnú tisícky satelitov, ba dokonca možno aj kozmické lode. | Foto: pexels.com

Nové satelity – nové technológie

Vyslanie satelitov na obežnú dráhu sa možno samo o sebe nejaví ako niečo špeciálne, pri aktuálnom technickom pokroku. Ako je známe, niekoľko týchto satelitov už vo vesmíre aj reálne je. Čo však pridáva projektu na špeciálnosti, je jeho rozsah a nové technológie. Kým na existenciu GPS už sme si dávno zvykli a život bez nej si nevieme predstaviť, Starlink zatiaľ reprezentuje veľkú neznámu.

Výhodou GPS pre ukotvenie na trhu, mohla byť jej „neviditeľnosť“. Kým GPS satelity sú viditeľné len veľmi zriedka ak vôbec, zástup satelitov Starlink je pomerne bežne možné sledovať na oblohe. Ak v priebehu najbližších rokov pribudne na oblohe niekoľko tisíc takýchto satelitov, nočnú oblohu to navždy zmení. A to je jedna z vecí, ktorá hrá v neprospech podobných projektov. Keď sa navyše našou každodennou súčasťou stanú kozmické lode nad hlavami, ľudia budú zásadne proti inováciám. Zmenu by mohol priniesť práve dostupný internet od Starlinku, či iné „zlepšováky“ bežného života. 

Investície do vesmírneho biznisu by sa teda do budúcna mohli javiť ako perspektívne. Či sa medzi súčasnými vesmírnymi gigantmi, podarí presadiť aj nemeckému startupu Isar Aerospace, budeme pozorne sledovať. Nápad je to teda skutočne ambiciózny, a určite ešte o ňom budeme počuť. Podarí sa ho však dotiahnuť do dokonalosti? Alebo budeme čakať dlhé desaťročia a z projektu napokon nič nebude?

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings