Zdravie

Hormonálna antikoncepcia patrí naďalej ku kontroverzným témam. Slovenské ženy majú z jej užívania obavy

  • 23 marca, 2023
  • 6 min read
Hormonálna antikoncepcia patrí naďalej ku kontroverzným témam. Slovenské ženy majú z jej užívania obavy

Hormonálna antikoncepcia patrí v súčasnosti k najznámejším antikoncepčným metódam. Síce je jej popularita vysoká, aj cez to sa spája s rôznymi zdravotnými rizikami.

Ako píše Národný portál zdravia, jej počiatky siahajú od 60. rokov 20. storočia. Schválil ju Americký štátny úrad pre potraviny a lieky v auguste 1960, pričom išlo o kombináciu syntetického gestagénu a estrogénu. Odvtedy sa jej vývoj výrazne posunul a v súčasnosti môžeme nájsť v lekárňach jej rôzne formy.

Na Slovensku ide však stále o kontroverznú tému. Na našom území ju užíva len 10,3 % žien, uvádza portál Teraz.sk. V porovnaní so ženami z vyspelých krajín, ako je Nemecko alebo Švajčiarsko, ide o výrazne nižší počet. Dokonca aj s Českou republikou môžeme vidieť razantný rozdiel. Na území Česka ju užíva v reprodukčnom veku približne 60 až 80 % žien.

Strach z užívania antikoncepcie

V porovnaní so súčasnosťou, po revolúcii nastal na našom území obrovský nárast užívateliek hormonálnej antikoncepcie. Odborníci sa v rámci edukačnej kampane zhodujú, že slovenské ženy majú z tejto formy antikoncepcie strach. Môže za to predovšetkým šírenie informácií z neoverených zdrojov, ale aj nedôvera značnej časti odbornej spoločnosti voči hormonálnej antikoncepcii.

INZERCIA

„Za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie stojí vytváranie akéhosi strachu z hormónov v antikoncepcii verejnosťou, nespomínajú sa jej pozitíva a príčinou môžu byť aj religiózne dôvody. Finančná pomoc zo strany štátu by bola určite prínosom, najmä pre mladé ženy. Mýty, ktoré často nie sú odborne podložené, sa vo väčšine prípadov šíria najrýchlejšie,“ vysvetľuje pre Teraz.sk docent Martin Radecha.

Profesor Juraj Payer dodáva, že strach z jej užívania podporujú aj lifestylové časopisy, ktoré ju skôr nepodporujú. Zároveň kritizujú všetky prípady, pri ktorých došlo k nežiadúcim účinkom alebo komplikáciám.

INZERCIA
Pravidelné užívanie núdzovej antikoncepcie môže spôsobiť zdravotné problémy. Zdroj: pexels.com

V súčasnosti však už nie je potrebné sa báť. Ako tvrdí docent Radecha, hormóny v antikoncepčných prípravkoch sú svojím chemickým zložením veľmi podobné ženským hormónom. Dokonca ich vzájomný pomer je v niektorých prípadoch výhodnejší než v prirodzenom cykle. Na základe toho môže mať pozitívny vplyv na zdravie.

Okrem toho sa v jej určitých formách úplne vynecháva estrogén, ktorý sa spája s jej nežiadúcimi účinkami. Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ale aj iných odborných spoločností, môžeme gestagénovú antikoncepciu považovať za veľmi bezpečnú.

Inzercia

Ochrana pred rakovinou

Síce je spoločnosť informovaná najmä o jej rizikách, aj cez to sa spája s mnohými pozitívami. Národný portál zdravia uvádza, že jej užívateľky majú celkovo nižšiu úmrtnosť než ženy, ktoré ju neužívajú. Okrem toho poskytuje ochranu pred niektorými druhmi rakoviny. Ide najmä o rakovinu sliznice maternice, pričom jej riziko klesá až o 20 % počas jej ročného užívania. V prípade štyroch rokoch ide dokonca o 50 %. Ochranný vplyv zároveň dlhodobo pretrváva aj po jej vysedení.

„Čo sa týka rakoviny prsníka, zatiaľ neexistuje jednoznačné stanovisko. Najúčinnejšou ochranou pred rakovinou prsníka je tehotenstvo a dojčenie,“ tvrdí profesor Miroslav Borovský.

Na Slovensku je hormonálna antikoncepcia stále kontroverznou témou. Zdroj: pixabay.com

Medzi ďalšie pozitíva patria aj zníženie rizika zápalu vaječníkov a vajcovodov, úprava menštruačného cyklu či zmiernenie výskytu akné. Netreba však zabúdať ani na jej nevýhody, ktoré vychádzajú najmä z antikoncepcie obsahujúcej estrogén. Prejavujú sa ako nevoľnosť, bolesť hlavy, prsníkov či krížov, výtok alebo mierne krvácanie počas cyklu. Typickým je aj prechodné zadržiavanie vody v tele, čo môže mať za následok váhový prírastok.

Počas prvého roku ju prestane kvôli nežiadúcim účinkom užívať 30 % nových užívateliek. Zároveň 10 až 30 % žien prechádza na jej inú formu. Existujú však rizikové skupiny, ktoré hormonálnu antikoncepciu nemôžu užívať vôbec. Patria k ním ženy s prekonanou trombózou alebo mozgovou príhodou. Výnimku netvoria ani pacientky diagnostikované s hormonálne závislými nádormi.

Nedostatočná sexuálna výchova

Medzi dlhodobé problémy Slovenskej republiky patrí nedostatočná sexuálna výchova. Mladé dievčatá nedisponujú s dostatočnými informáciami o vhodnej forme antikoncepcie či bezpečnom pohlavnom styku, čo spôsobuje nechcené tehotenstvo alebo iné komplikácie. Zároveň im hrozí nebezpečenstvo zo získavania informácií z rôznych internetových diskusných fór, nakoľko dané názory neprezentujú odborníci.

Ako uvádza Teraz.sk, mnohé dievčatá v prípade nechráneného pohlavného styku využijú radšej núdzovú antikoncepciu, ktorá sa dá kúpiť bez lekárskeho predpisu. Podľa doktora Vladimíra Cupaníka ide o nie príliš vhodnú formu antikoncepcie na pravidelné užívanie, nakoľko obsahuje väčšiu jednorazovú dávku hormónov. Práve preto slúži ženám s veľmi ojedinelým alebo náhodným pohlavným stykom. Za následky jej pravidelného užívania patrí dysbalans menštruačného cyklu.

Sexuálna výchova pre mladistvých je na slovenských školách aj v 21. storočí tabu. Zdroj: pexels.com

Na základe toho by sme si mali brať príklad z Francúzska, v ktorom je od januára minulého roka bezplatná antikoncepcia pre ženy od 18 do 25 rokov, ako informuje portál Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska. Ide o veľký krok vpred, ktorý zabezpečí jej dostupnosť aj pre ženy, ktoré si ju z finančného hľadiska nemôžu dovoliť.

Dovtedy Francúzsko poskytovalo bezplatnú antikoncepciu len dospievajúcim dievčatám mladším ako 18 rokov. Rovnaký princíp funguje aj v iných európskych krajinách, ku ktorým patrí Belgicko, Holandsko, Nemecko alebo Nórsko.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings