Ľudia Veda a technika Zdravie

Henrietta Lacks: O jej nesmrteľných bunkách vieme viac ako o jej živote

  • 27 novembra, 2022
  • 5 min read
Henrietta Lacks: O jej nesmrteľných bunkách vieme viac ako o jej živote

„Vzorky patria afroamerickej žene z mäsa a kostí, ktorá mala rodinu a vlastný príbeh“ povedala jej vnučka. Henrietta Lacks sa stala príkladom, z ktorého sa lekárska etika musí poučiť – nehľadiac na úspešné výsledky.

Prešla si veľkou bolesťou

Pri ochrane nášho zdravia zohráva dôležitú úlohu prevencia. Častokrát však zanedbávame či odkladáme pravidelné prehliadky u lekára, čo môže mať veľmi nepríjemné následky.

Henrietta Lacks bola matkou piatich detí. Počas posledného tehotenstva v sebe cítila zvláštne napätie, no až niekoľko mesiacov po pôrode vyhľadala pomoc lekára. Znepokojivé krvácanie a hrčka, ktorú neodhalili pri narodení syna nakoniec priniesli bolestivý rozsudok – rakovinu krčka maternice. Najväčšiemu ohrozeniu sa dnes v prvom štádiu dá predísť, ale v 50. rokoch minulého storočia nebola liečba príliš sofistikovaná.

Ošetrenie zahŕňalo malé sklenené trubice rádioaktívneho kovu, ktoré sa zabalili to látkových vrecúšok. Následne sa vykonala operácia a trubice sa prišili do vnútra krčka maternice. Bolestivá procedúra nezabránila rozšíreniu rakoviny a Henrietta Lacks skonala v roku 1951 ako 31-ročná.

Najznámejšie bunky sa neodobrali dobrovoľne

Kým život mladej afroameričanky vyhasol priskoro, s jej bunkami sa medicína stretáva dodnes. Háčik je v tom, že Henriettu nikto nežiadal o povolenie na to, aby sa jej bunky stali predmetom výskumu. Pri vykonávaní zákroku chirurg odobral dve malé vzorky tkaniva: jednu z Henriettinho nádoru a jednu zo zdravého tkaniva krčka maternice. Vzorky sa ocitli medzi ďalšími, ktoré mali slúžiť na výskum lekára Georgea Geya. Vedúci výskumu tkanivových kultúr v nemocnici Johns Hopkins hľadal „nesmrteľnú“ bunkovú líniu, aby rozšíril poznanie o rakovinotvorných bunkách.

 

V laboratóriu sa ukázalo, že jej bunky majú mimoriadnu schopnosť prežiť a rozmnožovať sa – v podstate sa stali riešením dlhotrvajúceho problému. Výskumník ich následne zdieľal s inými vedcami a stali sa ústredným bodom biologického výskumu.

Dve desaťročia boli bunky ženine komercializované a distribuované po celom svete, zatiaľ čo jej rodina o ničom nevedela. zdroj: unsplash.com

HeLa bunky sa krátko na to zapísali do histórie medicínskeho pokroku. Do dnešného dňa prispeli k takmer 75 000 štúdiám. Rozšírili vedomie o HPV víruse, vakcínach proti detskej obrne či pomohli pochopiť priebeh vírusu HIV/AIDS. Okrem toho sa bunky Henrietty Lacks využívali v životne dôležitom výskume pri výrobe vakcín proti chorobe COVID-19.

Inzercia

Rodina sa po rokoch dočkala nápravy

Napriek tomu bola Henriettina rola až do 70. rokov neznáma aj jej rodine. V 21. storočí sa Henriettin prípad stal dôležitou súčasťou diskusie o informovanom súhlase pacientov s extrakciou a použitím buniek vo výskume. V roku 2013 Národné inštitúty zdravia (NIH) udelili rodine Lacksovcov kontrolu nad tým, ako sa použijú údaje o bunkovom genóme HeLa. Dvaja členovia rodiny Lacks tvorili súčasť pracovnej skupiny HeLa Genome Data Access z NIH, ktorá skúmala žiadosti výskumníkov o prístup k informáciám o sekvencii HeLa.

Henrietta Lacks
Henriettine bunky umožnili pokrok v liečbe rakoviny, výskume AIDS, klonovaní, štúdiách kmeňových buniek a ďalších projektoch. zdroj: unsplash.com

Nemocnica Johns Hopkins sa takisto podieľa na tom, aby vynahradila premlčaný skutok jedného z jej zamestnancov. Na svojej oficiálnej stránke sa zaväzuje v oceňovaní prínosu Henrietty Lacks a zabezpečení primeranej ochrany o starostlivosť o lekárske informácie rodiny Lacksovcov.

Nesmrteľný odkaz

Ako mnoho príbehov, aj tento sa postupne dostal na stránky kníh a televízne obrazovky. Kniha od autorky Rebeccy Skloot sa zaradila medzi najlepšie knihy roku 2010. Nesmrteľný život Henriety Lacks rozpráva strhujúci príbeh o kolízii medzi etikou, rasou a medicínou. Ponúka aj náhľad na Henriettinu dcéru, pohltenú otázkami o matke, ktorú nikdy nepoznala.

HBO v roku 2017 nakrútilo podľa knižnej predlohy rovnomenný film. Henriettu Lacks stvárnila herečka a moderátorka Oprah Winfrey. Je to príbeh neoddeliteľne spojený s temnou históriou experimentovania na Afroameričanoch, zrodom bioetiky a právnymi spormi o tom, či máme pod kontrolou veci, z ktorých sa skladáme.

Zdroje: www.britannica.com, www.nature.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com/Kadir Nelson, Smithsonian Institute

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings