Ľudia Svet Veda a technika

Krása Hedy Lamarr zatienila jej technologické objavy

  • 20 októbra, 2021
  • 5 min read
Krása Hedy Lamarr zatienila jej technologické objavy

Odmalička vedená k poznaniu

Hedy Lamarr bola jedináčikom, preto ju rodičia zasvätili do rozdielnych svetov ich povolaní. Otec bol riaditeľ banky a večný zvedavec, ktorý ju podnecoval pozerať sa na svet otvorenými očami. Počas dlhých prechádzok jej rozprával o vnútornom fungovaní tlačiarenského stroja alebo motorových vozidiel. Dcérka uznanlivo počúvala a keď mala 5 rokov, našli ju ako rozoberá hudobnú skrinku, aby pochopila jej fungovanie. Mama na druhú stranu ukázala Hedy umenie. Bola koncertnou klaviristkou, preto aj ona odmalička navštevovala hodiny baletu a klavíra.

Pôvodným menom Hedwiga Eva Kiesler, narodená v roku 1914, už ako desaťročná ovládala štyri jazyky. Takisto svoj talent uplatnila v hre na klavír a bola zdatnou tanečnicou. V šestnástich sa zapísala na berlínsku dramatickú školu Maxa Reinhardta a po roku debutovala vo filme Geld auf der Strasse (Peniaze na ulici, 1930). Hviezdnu slávu dosiahla v českom filme Extáza (1932), v ktorom sa odhalila. Jej rastúca kariéra sa zastavila v momente, keď sa vydala za rakúskeho výrobcu munície Fritza Mandla. Manžel jej nielen zakázal ďalšie vystúpenia na javisku a na plátne, ale tiež sa neúspešne pokúsil zničiť všetky existujúce kópie Extázy.

V manželstve bola nešťastná, skrývala sa za nálepku ozdoby a bola nútená usmievať sa na Mandlových priateľov, pričom niektorí boli spájaní s nacistickou stranou. V roku 1937 utiekla do Londýna, avšak obohatená o znalosti v rámci vojnových zbraní, ktoré sa pravidelne rozoberali pri večeri.

Príchod do Hollywoodu

Šťastena sa na ňu usmiala, keď sa v  Londýne zoznámila s producentom Louisom B. Mayerom, tvorcom štúdia MGM. Týmto stretnutím si zaistila vstupenku do Hollywoodu. Jej prvým anglickým filmom bola romantická dráma Alžír (1938). Takmer okamžite strhla americké publikum svojou krásou a prízvukom a stala sa jedným zo symbolov zlatej éry Hollywoodu.

Hedy Lamarr
Hedy Lamarr v dráme/muzikáli Ziegfried Girl (1941). zdroj: pinterest.com

So spoločnosťou MGM podpísala zmluvu a v rokoch 1938 až 1945 predviedla svoje herecké schopnosti vo filmoch ako H.M. Pulham, Esq. (1941) a Tortilla Flat (1942). Väčšinou však jej úlohy spočívali v hraní „femme fatale“. S nádejou, že si zaistí serióznejšie roly, založila v roku 1946 vlastnú produkčnú spoločnosť. Po troch rokoch sa vrátila k rolám, pre ktoré bola známa, ako napríklad v Samson a Delilah (1949), jej komerčne najúspešnejšom filme.

Objavy a vynálezy

V roku 1942, počas rozkvetu svojej kariéry sa Lamarr, rovnako ako v detstve, pohybovala medzi dvoma svetmi. Ona a jej priateľ, avantgardný skladateľ George Antheil vynašli elektronické zariadenie, ktoré minimalizovalo rušenie rádiových signálov. Takzvaný „tajný komunikačný systém“ bol navrhnutý tak, aby vojenskí nepriatelia nemohli dekódovať správy.

Hedy Lamarr
Oplývala vysokou inteligenciou a novými nápadmi. zdroj: pinterest.com

Systém zahŕňal používanie „preskakovania frekvencií“ medzi rádiovými vlnami, pričom vysielač aj prijímač spoločne skákali na nové frekvencie. Po vytvorení tohto zariadenia hľadali Lamarr a Antheil patent a vojenskú podporu vynálezu. V čase druhej svetovej vojny sa nedočkali podpory, avšak neskôr sa systém stal dôležitým nástrojom v technologickom vývoji na zaistenie bezpečnosti vojenskej komunikácie a mobilných telefónov.

„Vylepšovanie vecí mi príde prirodzené,“ vyjadrila sa raz Hedy. Neúnavne pokračovala vo využívaní svojej nápaditej mysle. Postarala sa napríklad o vylepšenie brzdového svetla a vznik tablety, ktorá sa rozpustila vo vode, čím vznikla sóda podobná Coca-Cole. Režisérovi a leteckému konštruktérovi Howardovi Hughesovi načrtla nový dizajn pre jeho lietadlá. V podstate v ňom spojila plutvy najrýchlejších rýb s krídlami najrýchlejšieho vtáka.

Inzercia

Ocenená až na sklonku života

Využitie komunikačného nástroja sa v technologickom odvetví uplatnilo neskôr, preto Hedy za objav nebola oceňovaná. V roku 1953 získala americké občianstvo, no v tom čase záruka na patent už dávno vypršala. O päť rokov neskôr sa rozlúčila s aktívnou hereckou kariérou filmom The Female Animal.

Hedy Lamarr
Nebyť Hedy a Georga, dnes by sme takéto nápisy v podnikoch možno nepoznali. zdroj: pexels.com

Prešlo takmer tridsať rokov a nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation udelila Hedy Lamarr a Georgovi Antheilovi Cenu Priekopníkov. Lamarr sa tiež stala prvou ženou, ktorá získala Cenu Bulbieho Gnassa – Úspešná myseľ. Udelila jej ju spoločnosť pre vzdelávanie s názvom Invention Convention.

Herečka a priekopníčka v oblasti technológie zomrela v roku 2000. Štrnásť rokov po jej smrti bola uvedená do Siene slávy národných vynálezcov. Vďaka tomuto úspechu je Hedy Lamarr prezývaná „matkou Wi-Fi“ a ďalších bezdrôtových komunikácií, akými sú GPS a Bluetooth. V čase, kedy bol vonkajší vzhľad ženy považovaný za jediný oceňovaný atribút sa nevzdala a pracovala na tom, aby obohatila seba a svet.

Zdroje: www.biography.com, www.forbes.com, www.womenhistory.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings