Enviro a eko EXTRA Veda a technika

Geotermálna energia: Vyťažíme viac vďaka röntgenovým lúčom?

  • 21 júla, 2022
  • 5 min read
Geotermálna energia: Vyťažíme viac vďaka röntgenovým lúčom?

Pokrok pri ťažbe geotermálneho tepla sa môže dostaviť skôr, než by ste čakali. Inžinieri z Massachusettského technologického inštitútu prichádzajú s novým, úspornejším plánom.

Vnútorný zdroj, na ktorý nesmieme zabúdať

Geotermálna energia poháňa našu planétu už od nepamäti. Zemské vnútro neustále generuje teplo zo svojich útrob a je takmer nevyčerpateľným prírodným zdrojom. Ohrev týmto spôsobom využíva v domácnostiach a priemyselnom sektore viac než 80 krajín. O prvé priečky sa delí Island, Čína, Turecko, Japonsko a Maďarsko.

geotermálna energia
Z gejzírov sa takisto dokáže čerpať geotermálna energia. Vzhľadom na ich nestálosť sa odtiaľ teplo získava veľmi opatrne. zdroj: pexels.com

Zemské teplo dokážeme využiť aj na výrobu elektrickej energie. V súčasnosti sa najčastejšie používajú tri mechanizmy:

  • Suchá para – Zo zásobníka prúdi para s teplotou nad 150 °C, ktorá poskytuje mechanickú silu potrebnú na otáčanie turbín, čím sa vyrába elektrina.
  • Prudké vyparovanie – Voda s teplotou nad 180°C tečie alebo sa prečerpáva cez studne v zemi pod vlastným tlakom, kým sa nevytvorí para. Zvyšná voda a kondenzovaná para sa vstrekujú späť do zásobníka, aby získali teplo z okolia a mohli sa znova použiť.
  • Organický Rankinov cyklus – inak nazývaný aj binárny cyklus. Voda v tomto prípade ohrieva pracovnú kvapalinu v hermeticky uzavretom sekundárnom kruhu. Vzniká para poháňajúca turbínu generátora, a tým vytvára elektrickú energiu.

Slovensko taktiež podniká kroky k zvýšenému využívaniu geotermálnej energie. Napriek tomu, že doteraz išlo hlavne o rekreačné účely, horúce pramene sa postupne dostali aj do energetického odvetvia. Minulý rok z Prešovského okresu prišla správa, že neďaleko krajského mesta vyrastie geotermálna elektráreň. Fungovať by mala práve na báze spomínaného Rankinovho cyklu.

INZERCIA

Efektívnejšia ťažba

Napriek výhodám voči životnému prostrediu, ťažba geotermálnej energie sa stretáva s viacerými výzvami. Vylepšené elektrárne chcú z prírodnej sily vyťažiť čo najviac a vŕtaním rozširujú trhliny v zemskej kôre. Nanešťastie, práve kvôli tomu hrozí väčšie riziko vzniku zemetrasení. Mechanické vrtáky majú takisto určitú dobu životnosti. Je však možné, že by sa geotermálna energia dala získať aj inak?

Odpoveď na tento problém možno nájsť u Paula Woskova. Výskumný inžinier pre MIT posledných 14 rokov vyvíjal účinnú metódu pre ekologickejšie elektrárne. Cieľom je roztaviť horninu pomocou röntgenových lúčov a efektívne transformovať zastarané elektrárne tak, aby spracovali čistú energiu.

INZERCIA

Energetické lúče namiesto ťažkých strojov

Novým riešením by mohlo byť zariadenie vyžarujúce mikrovlny nazývané gyrotrón. Nejde o nový pojem, vo výskume sa používa už desaťročia. Prospešný je najmä pri ohreve materiálu počas pokusov jadrovej fúzie.

Ambiciózny plán naberie reálne kontúry vďaka spoločnosti Quaise, ktorá zastrešuje celý projekt. Firma od ministerstva energetiky získala potrebné financie, aby mohla vykonať testy podľa Woskovových zistení.

Inzercia

Systém čerpajúci geotermálnu energiu plánujú spustiť už v roku 2026. Vŕtacia plošina poháňaná gyrotrónom vytvorí prostredníctvom lúčov začiatočný vrt. Vďaka tomu sa uľahčí prístup ku geotermálemu teplu bez doterajšieho mechanizmu na hĺbenie.

Woskov aj zástupcovia Quaise pozerajú na budúcnosť optimisticky. „Keď vyriešime okamžité technické problémy prenosu čistého lúča a jeho prevádzky pri vysokej hustote energie bez poruchy, urýchli to záverečné práce,“ hovorí Paul Woskov.

Udržateľnosť sa týka aj elektrární

Tím Quaise, ktorý má byť dokončený do konca roka, chce vypariť dieru, ktorá je desaťkrát väčšia ako hĺbka Woskovových laboratórnych pokusov. Spoločnosť dúfa, že do štyroch rokov začne v terénnych testoch odparovať horninu a ťažiť energiu z pilotných geotermálnych vrtov s teplotou až 500 stupňov Celzia.

Dosiahnuť vyrábanie energie s minimálnymi emisiami je beh na dlhé trate, nie je to však nepredstaviteľná myšlienka. zdroj: pixabay.com

Keďže svet smeruje k znižovaniu emisií uhlíka, geotermálna energia v sebe ukrýva nákladovo efektívnu a nízkouhlíkovú výhodu. Ďalším cieľom je teda pozmeniť fungovanie elektrární, ktoré v súčasnosti produkujú pevný odpad. Ak sa použijú binárne geotermálne elektrárne, emisie pary a iných vedľajších produktov sa poznateľne znížia.

Zdroje: www.blog.greenlogy.com, www.erce.com, www.interestinengeneering.com

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings