Facebook zaviedol nové pravidlá o politike a náboženstve

Facebook patrí medzi najprogresívnejšie americké spoločnosti, čo sa týka morálnych zásad a boja proti diskriminácii. Teraz zavádza nové pravidlá pre vlastných zamestnancov.
Vydané 16. januára 2019 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Facebook patrí medzi najprogresívnejšie americké spoločnosti, čo sa týka morálnych zásad a boja proti diskriminácii. Teraz zavádza nové pravidlá pre vlastných zamestnancov, ktorými chce dosiahnuť menej konfliktov kvôli náboženstvám a politickým názorom.

 

Denník Business Insider publikoval článok, v ktorom zverejnil nové nariadenia Facebooku pre jeho zamestnancov. Cieľom je, aby sa zamestnanci necítili akýmkoľvek spôsobom ohrozovaní alebo ponižovaní pre svoje náboženské alebo politické presvedčenie, zároveň im zamestnávateľ nariaďuje, aby pristupovali zodpovedne navzájom.

Nové nariadenie od Facebooku neznamená, že by mali byť tolerovaní a akceptovaní priaznivci extrémistických politických hnutí a náboženstiev, ktoré cielene podporujú násilie a útlak. Zámerom spoločnosti je pokojnejšie pracovné prostredie, v ktorom by nikto nemal pociťovať akúkoľvek diskrimináciu alebo útoky osobného charakteru.

Mike Schroepfer, hlavný riaditeľ technológií vo Facebooku, zhrnul nové pravidlá pre internú diskusiu do troch hlavných bodov: „Neurážajte, nešikanujte a neantagonizujte iných. Nesnažte sa zmeniť niekoho politické alebo náboženské presvedčenie. Neporušujte naše pravidlá o obťažovaní a vyjadrovaní.“

 

Pre niektorých to môže znieť ako snaha Facebooku o umlčanie kritických hlasov, iní v tom vidia snahu spoločnosti o usmernenie zamestnancov takým spôsobom, aby na pracovisku nevznikali konflikty, problémy alebo aby sa niekto necítil nekomfortne pre svoje presvedčenia. Rovnaké pravidlá musia dodržiavať všetci bez ohľadu na vierovyznanie a politické názory.

Nové pravidlá platia pre komunikáciu vo všetkých jej podobách: v osobnej komunikácii v skupinách i „medzi štyrmi očami“, v chatoch, na flipchartoch, v e-mailoch a podobne.

 

Spoločnosť zároveň zavádza nové pravidlá pre moderáciu interných diskusií, ktoré majú pomôcť dosahovaniu vyššie zmienených cieľov. Tieto nové pravidlá budú zavedené aj do aplikácie Workplace.

 

 

 

Zdroj: Leaked memo spells out Facebook’s new ‚ground rules‘ restricting employee discussions about politics and religion

 

Pokračujte na ďalší príspevok »