EXTRA Na zamyslenie

Budúcnosť sú naše deti

  • 17 apríla, 2018
  • 6 min read
Budúcnosť sú naše deti

Počas svojej prechádzky mestom míňam ľudí, ktorí sa náhlia niekam a každý ide rôznym smerom. Niektorí sa usmievajú, druhí len tak bez zmyslu hľadia vpred a idú vopred určeným smerom. Sú aj takí, ktorí niekam idú a sami nevedia kam.

 

Mladí ľudia sú po väčšinou usmiati a pokiaľ idú v skupinách, sú zahĺbení do duchaplných debát, čo budú robiť, kto má čo nové, prípadne ako zmenia svet. Starší ľudia nemajú toľko úsmevu a toľko nadšenia ako mladí. Ďalší sa ponáhľajú, iní proste len tak idú z povinnosti. Ale aká zmena je pozrieť na ľudí, ktorí už majú viac rokov a svoje tínedžerské časy majú už dávno za sebou. Nie všetci sú nadšení, máloktorý z nich sa usmieva.

Prečo je to tak, prečo strácajú zmysel svojho bytia? Prečo prestávajú mať záujem?

pexels-photo-260907

INZERCIA

 

Dôležité je vedieť, že záujem sa nestráca zo dňa na deň, ale postupne. Základom nášho bytia je náš záujem, záujem vedieť viac, poznať, dosiahnuť. Hlad po vedomostiach nás ženie študovať, čítať, pozerať, cestovať, objavovať. Niekto by mohol namietať, že keď ideme na dovolenku, ideme oddychovať. Áno je to čiastočne pravda, ale vždy spoznávame nové kultúry, historické alebo súčasné pamiatky a tým sa zároveň vzdelávame. Strata záujmu je to isté, ako keby sme stratili kompas a len tak bez účelu sa plavili po mori nevediac, či niekde nakoniec zakotvíme.

INZERCIA

Ak by sme chceli nájsť príčinu takéhoto procesu, museli by sme sa pozrieť hlboko do nášho detstva, do mladosti. Dôležitým aspektom nášho ja je aj DNA, ktorá sa v minimálne 50 percentách podieľa na tom, akí sme.

naši priatelia a ich myšlienky nás tvoria, ovplyvňujú a pomáhajú nám rozvíjať naše myslenie.
Naši priatelia a ich myšlienky nás tvoria, ovplyvňujú a pomáhajú nám rozvíjať naše myslenie.

Už od detstva nás ovplyvňujú naši rodičia, akí sú, čo robia a čo od nás vyžadujú. Ďalším aspektom výchovy a aspektom správneho nastavenia nášho vnútorného kompasu je základná škola a naši priatelia. Naše vzory, ktoré sú nám príkladom aký byť a pripadne aký nebyť. Škola nám vraví ako nevybočiť z davu a ako sa zaradiť do spoločnosti, ale aj to, ako byť  použiteľným (rozumej priemerným) v dnešnom svete pre spoločnosť, v ktorej žijeme.

Inzercia

Naši priatelia sú prvým a najdôležitejším aspektom nášho vlastného ja, ktorý nás výrazne ovplyvňuje. Akých priateľov si vyberáme, je čisto našim výberom, naši priatelia a ich myšlienky nás tvoria, ovplyvňujú a pomáhajú nám rozvíjať naše myslenie.

 

Vo veku pätnásť rokov prichádza stredná škola a pre nás ide o veľký skok, kedy ešte ani sami nevieme, čo budeme v budúcnosti robiť, ale snaží sa z nás vydolovať niečo, v čom budeme vynikať a ďalej sa rozvíjať. Rodičia nám hovoria, čo by bolo výhodné a ktorá práca by nám mala uľahčiť náš budúci život. Problémom však je , že nikto nás neeskaluje od nášho detstva práve v tom, v čom sme dobrí a v čom zlí, nikto nám nerobí dlhodobý prieskum o tom, na čo sme vhodní. Čiže väčšina nás si vyberá čisto náhodne bez akejkoľvek podstaty poznania toho, akí sme v skutočnosti.

Svetové štatistiky vravia, že až 46 percent absolventov vysokých škôl si nájde prácu, ktorá nesúvisí s ich štúdiom.
Svetové štatistiky vravia, že až 46 percent absolventov vysokých škôl si nájde prácu, ktorá nesúvisí s ich štúdiom.

Niektorí z nás si vyberajú vysoké školy, kde sa špecializujeme pre budúce pozície, kde treba myslieť a riadiť. Aj tu sa priveľmi často mnohí z nás mýlia – a to už máme 22 rokov. Svetové štatistiky vravia, že až 46 percent absolventov vysokých škôl si nájde prácu, ktorá nesúvisí s ich štúdiom. Prečo trávime štyri, päť a viac rokov na vysokej škole, keď nakoniec ideme pracovať kdesi, kde svoje znalosti nevieme využiť?

Dôležité je uvedomiť si, že ukončením vysokoškolského vzdelania nie je koniec vzdelávaniu. Ak chceme napredovať a zachovať si zmysel života, mali by sme sa neustále vzdelávať a rozvíjať svoje schopnosti.

 

Celý tento článok je zamyslením nad postojom rodičov k deťom a ich budúcnosti. Deti sú naša budúcnosť. Pokiaľ chceme meniť budúcnosť k lepšiemu, nemôžeme na deti nemyslieť. Je dôležité podporovať ich záujmy, postoje už od raného detstva.

Je to ako s jabloňou: ak ju zasadíme a staráme sa o ňu, čoskoro nám aj zarodí. Čím lepšie sa staráme, tým lepšie rodí. Deti sú obrazom nášho záujmu, nášho správania. Ich vlastné ja, ktoré sa začína prejavovať vo veku 15 až 18 rokov, je spočiatku silne ovplyvnené práve nami, rodičmi.

Mať deti je zodpovednosťou nielen pre rodiča, ale aj pre krajinu, kde sa narodia. Školy a učitelia sú práve tí, ktorých by sme mali nosiť na rukách a hýčkať ich. Pretože práve tam naše deti naberajú znalosti a základy toho, prečo by mali v budúcnosti uspieť a nájsť zmysel života.

 

 

Zdroje/tipy pre Vás:

„Easy Tips to Teach Your Kids Time Management Skills“ (April Duncan,The Spruce)
„Can educational success scale?“ (Dacia Tol, Yale Insight)

 

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings