Iné Kultúra Ľudia Svet

Analýza DNA odhalila skutočného pravnuka Sediaceho býka

  • 30 októbra, 2021
  • 5 min read
Analýza DNA odhalila skutočného pravnuka Sediaceho býka

Slávny Sediaci býk

Vedci potvrdili, že muž z Južnej Dakoty, je skutočne pravnukom ikonického indiánskeho náčelníka. DNA z vlasov Sediaceho býka potvrdila spojitosť s Erniem Lapointe, ktorý rodinný vzťah avizoval dlhodobo.

Sediaci býk (z lakotštiny Tĥatĥáŋka Íyotake) viedol indiánsky kmeň Siouxov (Hunkpapa Lakota) na území dnešnej Južnej Dakoty. Bol vojenským vodcom, ktorý v roku 1876 v bitke pri Little Bighorne porazil amerického dôstojníka Georgea Custera. Náčelník utiekol z krajiny a následne sa vrátil, aby sa pripojil k Buffalo Bill Cody’s Wild West Show (Prehliadky Divokého západu). Podľa PBS náčelníka v roku 1890 zabila indiánska polícia (z iniciatívy vlády), ktorá sa ho pokúšala iba zatknúť.

Nové zistenie potvrdzuje, že najbližším žijúcim príbuzným Sediaceho býka je Ernie Lapointe, takisto muž z kmeňa Siouxov. Ide o úplne prvý pokus, kedy bola staroveká DNA použitá na potvrdenie rodinného vzťahu medzi živými a historickými jednotlivcami.

„Podarilo sa nám nájsť dostatočné množstvo *autozomálnej DNA vo vzorke vlasov Sediaceho býka a porovnať ju so vzorkou DNA Lapointeho, ako aj iných lakotských Siouxov,“ povedal vedúci výskumník Eske Willerslev (evolučný genetik z University of Cambridge).

INZERCIA

„S potešením sme zistili, že sa jednoznačne zhodujú.“

*autozomálna DNA označuje genetický materiál nachádzajúci sa na 22 pároch nepohlavných chromozómov

INZERCIA
Významný náčelník indiánskeho kmeňa Siouxov – Sediaci býk. Zdroj:sk.pinterest.com

 

Neustále ho spochybňovali

Lapointe sa doposiaľ pri vytváraní rodokmeňa spoliehal iba na rodné a úmrtné listy, ktoré ho spájali so Sediacim býkom. Keďže tieto doklady je možné ľahko sfalšovať, jeho tvrdenia boli pravidelne spochybňované.

Inzercia

„Počas mnohých rokov sa veľa ľudí pokúsilo vyvrátiť rodinný vzťah, ktorý máme (Lapointe a jeho sestry) so Sediacim býkom,“ uviedol Lapointe.

Keď však Národné prírodovedné múzeum vo Washingtone, D.C. (Smithsonian National Museum of Natural History) vrátilo v roku 2007 vzorku vlasov indiánskeho náčelníka Lapointemu, vyskytla sa tak jedinečná príležitosť uzavrieť diskusiu raz a navždy. Willerslev sa mu v momente rozhodol napísať s tým, že je veľkým obdivovateľom Sediaceho býka a špecializuje sa na analýzu starovekej DNA.

…považoval by som za veľkú česť, ak by mi bolo dovolené porovnať DNA Ernieho a jeho sestier s DNA vlasov indiánskeho vodcu“, poznamenal Willerslev vo svojom vyhlásení.

Lapointe napokon povolil vedcom analýzu malej vzorky vlasov, zatiaľ čo zvyšok spálil počas duchovného obradu. Ukázalo sa však, že extrahovať DNA zo vzorky bude mimoriadne náročný proces, pretože vlasy neboli v múzeu riadne konzervované.

Ernie Lapointe, pravnuk indiánskeho náčelníka kmeňa Siouxov. Zdroj:sk.pinterest.com

 

Analýza DNA

Willerslev spolu s jeho tímom sa 14 rokov pokúšali extrahovať DNA z poškodených vlasov a spojiť ju s pravnukom. Jedným z dôvodov zložitosti procesu bola nevyhnutnosť autozomálnej DNA (genealogický test DNA). Štúdie zaoberajúce sa zodpovedaním otázok o pôvode (pomocou DNA analýzy), sa v minulosti spoliehali na vzorky DNA špecifické pre pohlavie. Napríklad DNA v chromozóme Y (nachádza sa výlučne u mužov), možno použiť na sledovanie pôvodu prostredníctvom mužskej línie (od otcov až k synom). DNA z mitochondrií (organely produkujúce energiu), ktoré sa nachádzajú v našich bunkách, sa prenáša výlučne na potomstvo samíc.

Keďže Lapointe tvrdil, že je s náčelníkom príbuzný z matkinej strany, výskumníci potrebovali autozomálnu DNA. Tá je zmesou DNA oboch rodičov a len týmto spôsobom sa dala vystopovať jeho genetická línia. Extrahovať DNA však nebolo jednoduché (najmä kvôli starým vzorkám DNA a ich zlému stavu), vedci tak vyvinuli úplne novú techniku.

Metóda zahŕňa porovnanie toho, aká DNA sa dá extrahovať zo vzorky s DNA ďalšieho jedinca, ako aj iných jedincov z rovnakej populácie – v tomto prípade Lapointeho a členov Hunkpapa Lakota. To všetko umožňuje výskumníkom prísť na frekvenciu určitých alel (rôzne variácie rovnakých génov) v populácii a použiť počítačové modely na určenie pravdepodobnosti – či majú dvaja jedinci rovnaké alely náhodou alebo ich zdieľajú iba ak sú priami príbuzní.

Vlasy z temena hlavy Sediaceho býka, z ktorých bola odobraná vzorka. Zdroj:www.livescience.com

Táto prelomová technika by sa mohla využiť na odkrytie ďalších slávnych a nevyriešených záhad.

„V zásade by ste mohli vyšetrovať koho chcete, aj rodinu ruského cára Romanovcov. Ak existuje prístup k starej DNA, zvyčajne extrahovanej z kostí, zubov či vlasov, môžu byť preskúmané rovnakým spôsobom,“ povedal Willerslev.

 

Zdroje: www.livescience.com , www.pbs.org

Zdroj titulnej fotografie: sk.pinterest.com

About Author

Juliana Nemcikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings