Zdravie

Aktuálne: V štátoch s nižšou zaočkovanosťou rastú hospitalizácie detí. Je nutné očkovať už školákov?

  • 6 septembra, 2021
  • 6 min read
Aktuálne: V štátoch s nižšou zaočkovanosťou rastú hospitalizácie detí. Je nutné očkovať už školákov?

Druhého septembra sa väčšina žiakov vrátila do školských lavíc s nadšením.  Ako dlho toto prvotné nadšenie potrvá a dokedy žiaci v školských laviciach nakoniec pobudnú je otázne. Situácia je nevyspytateľná, rodičia sa boja o zdravie detí v školách, ale rovnako desivý je pre nich aj prechod na online výučbu, ktorá bola nielen menej efektívna, ale pre pracujúceho rodiča s prvákom extrémne náročná.

Ideálne východisko, ktoré by zabezpečilo vysokú ochranu zdravia žiakov a študentov a zároveň kvalitné vzdelanie, akoby ani neexistovalo. Hoci slovenská vláda vyhlásila, že otvorené školy sú pre ňu prioritou, jasný postup a mnohé odpovede na otázky znepokojených rodičov chýbajú. A tak je aj tento školský rok prepletený množstvom otáznikov.

Dištančná výučbu predstavovala záťaž najmä pre rodičov prvákov, ale aj mnohopočetné rodiny. Nie každé dieťa malo vlastný tablet, notebook alebo prístup k internetu. Zdroj obrázka: pexels.com

Čo hovoria dáta?

Hoci slovenské deti nastúpili do školy len pred pár dňami, tým americkým skončili prázdniny už v polovici augusta. Na základe zozbieraných dát o hospitalizácii detí s Covid -19 môžeme predpokladať podobný vývoj situácie aj u nás. Nová štúdia Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb publikovaná minulý piatok ukazuje nárast návštev pohotovostí, ale aj hospitalizácií detí s koronavírusom v období od júna do augusta tohto roka.

Zamerajme sa na obdobie od začiatku školského roka v USA, teda od polovice do konca augusta. V štátoch s najnižšou zaočkovanejšou vidíme viac než trojnásobný nárast detí s Covidom na pohotovostiach. Počet hospitalizovaných detských pacientov bol v týchto regiónoch až takmer štyrikrát vyšší v porovnaní so štátmi s najvyššou zaočkovanosťou.

INZERCIA

Tím vedcov zistil, že miera hospitalizácie sa medzi deťmi a mladistvými od konca júna do polovice augusta rapídne zvýšila. Mohlo to súvisieť  s rozšírením nákazlivejšieho variantu Delta v USA. Zároveň, miera hospitalizácie u neočkovaných dospievajúcich bola desaťkrát vyššia ako u očkovaných. Každé štvrté dieťa ležiace v nemocnici s koronavírusom potrebovalo intenzívnu starostlivosť.

Keďže údaje použité pre túto štúdiu pochádzajú zo záznamov hospitalizovaných detí, nemožno preukázať, či bolo hospitalizovaných viac detí len preto, že boli vo svojej komunite vystavení väčšiemu množstvu chorôb, alebo či to bolo kvôli tomu, že je variant Delta pre deti nebezpečnejší.

Podľa Rochelle Walensky, riaditeľky CDC, pomáha predovšetkým očkovanie na úrovni komunity. „Keďže počet prípadov Covid-19 v komunite narastá, zvýši sa aj počet detí, ktoré ochorejú, prídu na pohotovosť a budú prijaté do nemocnice,“ udáva portál CNN. Okrem očkovania vyzdvihuje aj preventívne opatrenia ako nosenie rúšok a respirátorov v školách a na iných verejných priestranstvách.

Očkovať alebo neočkovať?

Americké dáta teda vyzdvihujú celkovú zaočkovanosť v regiónoch, čo znamená aj nižšie riziko nákazy medzi deťmi, ktoré prichádzajú do styku so zaočkovanými dospelými v školách či v rodine. Stačí ale keď sú zaočkovaní len rodičia? Výsledky štúdie ukazujú, že nezaočkované deti majú desať krát väčšiu pravdepodobnosť, že skončia v nemocnici než tie, ktoré sú kompletne zaočkované. Čo hovoria odborníci a aké riziká očkovanie pre deti predstavuje?

Slovenskí odborníci poukazujú na dlhodobé následky a riziko ťažkého priebehu koronavírusu u detí. „S otvorením školského roku sa výrazne zvýšia kontakty medzi deťmi. Mnohí rodičia stále zvažujú, či je vhodné zaočkovať svoje deti. Iniciatíva Veda Pomáha – COVID-19 by im chcela pri tomto rozhodovaní pomôcť,“ pre TASR sa vyjadril hovorca iniciatívy Martin Šuster.

„Mládež vo veku 12 až 18 rokov, na rozdiel od menších detí, výrazne prispieva k šíreniu nákazy. Obzvlášť odporúčame očkovanie tínedžerom, ktorí majú súrodencov novorodencov. Alebo malých súrodencov a príbuzných s vážnymi ochoreniami, napríklad po transplantácii orgánov, s autoimunitnými poruchami či nádorovými ochoreniami a mnohými ďalšími,“ doplnila platforma.

Vedci a lekári poukázali na to, že očkovanie chráni nielen pred samotným ochorením COVID-19, ale aj pred postcovidovými následkami. K nim patrí dlhodobá únava, bolesti hlavy, zadýchavanie, búšenie srdca, ale aj multisystémový zápal.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre vekovú skupinu 12 – 18 rokov sú podľa odborníkov vysoko účinné a bezpečné. Zdôraznili, že výhody očkovania podľa súčasných poznatkov prevažujú nad rizikami aj v tejto vekovej skupine a deťom či rodičom očkovanie zodpovedne odporúčajú.

Iniciatíva tiež uviedla, že celkovo sú zaznamenané nežiaduce účinky po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 medzi deťmi mimoriadne zriedkavé, a to obzvlášť v prípade, ak sa dodrží odporúčanie niekoľkodňového pokoja a vyhýbanie sa nadmernej fyzickej záťaži po očkovaní.

Britskí odborníci sú pri tínedžeroch skeptickí

Aj slovenskí odborníci, ktorí vakcináciu odporúčajú, dodávajú, že očkovanie detí a mladistvých nepredstavuje rovnako veľký benefit ako pri senioroch a chorých. Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu dokonca pre malý prínos neodporúča očkovanie tínedžerov vo veku 12 až 15 rokov. Informuje portál aktuality.sk.

Rozhodnutie, či dieťa dať zaočkovať alebo nie zostáva aj podľa slovenských odborníkov na samotnom rodičovi. Hoci je vakcína bezpečná, jej prínos pre mladšiu vekovú skupinu nie je až taký výrazný. Verejné inštitúcie by sa teda mali zamerať hlavne na seniorov a chorých.

 

 

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings