Kultúra Svet

Aké bytosti ukrýva africká mytológia?

  • 18 novembra, 2021
  • 5 min read
Aké bytosti ukrýva africká mytológia?

Sila duchovna

Ako má každá krajina svoje legendy a bájne postavy, africká mytológia takisto tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúry. Príbehy, ktoré sa šírili ústnym podaním boli plné nadprirodzených bytostí alebo duší  predkov, ktoré ovplyvňovali ľudské životy.

africká mytológia
Ľudia v Afrike veria, že život sa po smrti nekončí. zdroj: unsplash.com

Pojem Jok zastrešuje všetky bytosti z iného sveta. Jorubovia sú etnickou skupinou, ktorá má najväčšie zastúpenie na juhozápade Nigérie a veria, že každý človek má najmenej tri duchovné bytosti. Emi (dych) je životne dôležitá sila. Sídli v srdci, pľúcach a je živená vetrom. Ojiji v jorubčine znamená tieň, ktorý počas života sprevádza svojho majiteľa a po smrti naňho čaká pri nebeskej bráne. Eleda je strážna duša, ktorú treba živiť obetami. Keď človek zomiera, tieto božské bytosti jeho telo opúšťajú a stretávajú sa s ním v nebi.

Bohovia západnej Afriky

Mnoho západoafrických obyvateľov označuje najvyššieho boha ako Amma (Amen) alebo Olorun. Podľa ľudového rozprávania Amma vytvára Zem a spája sa s ňou. Hviezdy predstavujú rôzne časti tela Ammy. Súhvezdie Orion sa napríklad označuje „sídlo neba“ alebo „Ammin pupok“.

Západoafričania majú aj veľa príbehov o potulnom podvodníkovi, ktorý je spojený so zmenami a hádkami. Ústrednou postavou povestí je Anansi, ktorý môže oklamať svojou ľudskou podobou, pôvod jeho mena však znamená pavúk. Jeho prefíkanosť je v skutočnosti taká legendárna, že inšpirovala samostatné akanské slovo – Anansesem – príbeh príliš neuveriteľný na to, aby sa mu dalo uveriť.

INZERCIA
africká mytológia
Anansi je prefíkaný a dokáže oklamať tak, že si to jeho obeť ani nevšimne. zdroj: pinterest.com

Napríklad v jednom príbehu Anansi prekabáti obzvlášť divokého leoparda. Chytí ho do pasce tak, že vykope dieru pre šelmu a potom mu zviaže laby pavučinou. Africká mytológia inšpirovala aj popkultúru, pretože charakterové prvky Anansiho majú veľa spoločného s komiksovým superhrdinom Spidermanom.

Východ a stred

Rozprávky pri mesačnom svetle alebo ohni sú v Keni tradičnou súčasťou života. Dospelí rozprávajú deťom bájky hovoriace o živote a morálke. Tiež vysvetľujú ich pôvod a zákony, ktorými sa riadia. Každý kmeň zvyčajne praktizoval monoteizmus – vieru, že existuje jediný Boh, medzi inými menami známy ako Ngai alebo Were. Legenda hovorí, že muž menom Gikuyu vystúpil na vrchol hory, kde stretol Ngai. Boh ocenil krásu krajiny a sľúbil, že dá mužovi všetko čo chce, pokiaľ sa neprestane modliť. Muž mal deväť dcér, no túžil po synoch, ktorí by niesli jeho meno. Boh ho za modlenie odmenil, a tak vznikol národ Gikuyu.

Kmeň Lugbara, ktorý sídli hlavne v Ugande a Kongu za svojho najvyššieho boha považuje toho, ktorý vládne oblohe – Adroa. Verí sa, že z Adroa vznikli dvojčatá a zároveň prvý muž a žena na svete. Gborogboro a Meme mali magické schopnosti, ktoré využívali pri vytváraní sveta. Meme porodila všetky živočíchy, ako aj ďalšie a ďalšie dvojčatá, ktoré ovládali čary. Keď prišli na svet Jaki a Dribidu, založili kmeň Lugbara, ktorý ich dodnes považuje za hrdinov.

Nejak takto podľa obyvateľov Konga vytvoril Bumba vesmír. zdroj: pinterest.com

Konžská demokratická republika si veľmi váži aj boha tvorstva, ktorý veľmi potreboval spoločnosť. Bumba bol osamelý do momentu, kým nezačal dáviť a ako zázrakom stvoril vesmír. Odrazu sa objavilo slnko, mesiac, hviezdy a nakoniec ďalšie planéty. Aby tieto planéty boli aj osídlené,  na Zemi pristálo niekoľko ľudí a deväť zvierat. Zvieratá sa ďalej rozmnožovali a vytvorilo sa každé stvorenie, ktoré dnes poznáme.

Váženie sŕdc a kontakt s predkami

So silnými väzbami na stredomorský a arabský svet sa Severoafričania museli vysporiadať s vplyvom kresťanstva. Egyptská civilizácia však zanechala po sebe znalosti o božstvách, ktorým sa stavali chrámy. Spomedzi najznámejších bytostí stojí za zmienku Anubis, strážca mŕtvych. Je zobrazovaný hlavne ako postava podobná psovi a vedie mŕtvych k bohyni poriadku a spravodlivosti, Ma’at. Pri nej sa vážia ich srdcia a rozhoduje sa o osude. V závislosti od rozhodnutia ich vedie k večnému životu alebo putujú k tvorovi požierajúcom duše, Ammitovi. Démon bol väčšinou zobrazovaný s hlavou krokodíla, trupom divej mačky a zadnou časťou hrocha.

africká mytológia
Napol človek, napol šakal – v takejto podobe sprevádzal Anubis mŕtvych. zdroj: tumblr.com – fionahsieh

Africká mytológia je stále prítomná aj na juhu Afriky, napriek tomu, že je ovplyvnená hlavne kresťanstvom a islamom. Práve vďaka rozmanitým kultúram a náboženstvám  sa táto časť nazýva dúhový národ. Napríklad Krováci alebo Khoisanovia (tiež San) veria, že vesmír vytvoril boh Kaang. Kmeň je duchovne založený, vo svojich rituáloch využíva tanec a skalné umenie. Prostredníctvom toho sa snažia prelomiť bariéru medzi fyzickým a duchovným svetom.

Etnická skupina Zulu modlením vzýva svojich predkov (Amadlozi). Ich presvedčenia sú viac než mytologické. Veria, že najbližšie spojenie s Bohom (uMvelinqangi) dosiahnu práve cez spojenie s Amadlozi.

Zdroje: www.africanexponent.com, www.amplifyafrica.com, www.theculturetrip.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings