Psychológia

6 typov zamestnancov, ktorých by mali rozlišovať aj firmy: Nájdete sa v jednom z nich?

Ženiete sa za rastom v kariérnom rebríčku alebo je pre vás dôležitejší zomknutý kolektív?
Ako sa svet čoraz viac rozvíja, pracovníci presúvajú svoje zameranie od prežitia k účelu
Vydané 22. februára 2024 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Zmeny v pracovnej motivácii

V živote zohrávame rôzne roly. V rámci medziľudských vzťahov môžeme byť súrodencom, kolegom, partnerom či kamarátom. Pracovná sféra má zoznam týchto označení oveľa pestrejší. Napriek tomu však existujú určité typy, ktoré chtiac či nechtiac označujú spôsob, akým pristupujeme k práci.

Ako sa svet čoraz viac rozvíja, pracovníci presúvajú svoje zameranie od prežitia k účelu. Nástup modernej ekonomiky s jej dôslednejším triedením spôsobil, že jeden druh zamestnania sa rozdelil na špecifickejšie náplne práce.

Je veľmi ľahké upadnúť do stereotypu, ťažšie je však rozhýbať sa a zmeniť to, s čím sme nespokojní. zdroj: pexels.com

Manažérska konzultačná spoločnosť Bain & Company identifikovala šesť profilov pracovníkov, ktorí zodpovedajú súčasnej dobe. Firma sa domnieva, že výsledky pomôžu nielen podnikom, ale aj zamestnancom. Vďaka rozdeleniu lepšie pochopia motivácie a roly zodpovedajúce rôznym typom osobnosti.

Prieskumu sa zúčastnila pomerne rozsiahla vzorka. Za rok sa vyše 20 000 pracovníkov podieľalo na vypĺňaní dotazníka, množstvo z nich si prešlo hĺbkovými rozhovormi s renomovanými odborníkmi. Ťažiskové krajiny spoločnosť vyberala v závislosti od vysokého podielu HDP. Štáty ako USA, Francúzsko, Nemecko, Japonsko či Nigéria poskytli rozdielnu perspektívu aj v rámci kultúrnych rozdielov.

Ako pristupujeme k práci v súčasnosti?

Obchodní lídri si uvedomujú, že musia prehodnotiť spôsob, akým zmýšľajú o hľadanej pracovnej sile. Vír technologických a sociologických zmien však ovplyvnil rebríček hodnôt aj uchádzačom o prácu. Podrobný prieskum nakoniec zaradil zamestnancov do šiestich tried v závislosti od ich priorít.

INZERCIA
zamestnancov

Sedavé zamestnanie niektorým vyhovuje, iní túžia po zmene. zdroj: pexels.com

  1. Operátori (operators): Volia si jednoduchú rovnicu – zadanú úlohu splnia prostredníctvom práce, na ktorú sú školení. Nezameriavajú sa na dosiahnutie špeciálneho postavenia či autonómie. Majú tendenciu uprednostňovať stabilitu a predvídateľnosť a sú jedným z typov zamestnancov, ktorí sa viac zameriavajú na tím.
  2. Darcovia (givers): Práca im dáva zmysel vtedy, keď priamo zlepšuje životy iných. Preto si často vyberajú profesie ako sú učiteľstvo alebo medicína. Sú známi silným tímovým duchom, na druhú stranu potrebujú zvážiť všetky možnosti.
  3. Remeselníci (artisans): Hľadajú zamestnanie, ktoré ich inšpiruje a sú motivovaní snahou o neustále zdokonaľovanie svojich zručností. Zvyčajne chcú vysoký stupeň autonómie a pracovným vzťahom prikladajú malý význam.
  4. Prieskumníci (explorers): Najviac ocenia slobodu a skúsenosti. Práca im musí poskytovať rozmanitosť a vzrušenie. Zvyčajne im nejde o to, aby zapadli do určitej komunity. Profesionálny rozvoj vnímajú ako výzvu, ktorá ich posunie k ďalším cieľom.
  5. Priekopníci (pioneers): Usilujú sa o zmenu a hľadajú prostriedky potrebné na jej uskutočnenie. Tolerujú riziko a pevne sa stotožňujú so svojou prácou, pričom prinášajú veľké osobné obete, aby dosiahli svoju víziu.
  6. Snaživci (strivers): Motivuje ich status a kompenzácia. Bývajú to plánovači, rozhodujú sa pre vyšliapané cesty k úspechu. Vo vzťahoch s kolegami môžu byť konkurencieschopnejší než iné typy pracovníkov.

Následky Veľkej rezignácie

Zostavenie šiestich typov zamestnancov bolo reakciou na zmeny, ktoré sa na pracovnom trhu za posledné roky udiali. Globálnu finančnú krízu spred takmer pätnástich rokov vystriedal nový termín – Veľká rezignácia. Pracovníci počas pandémie prišli na to, že ich nenapĺňala práca, ktorú vykonávali dlhé roky. Začalo im prekážať pracovné prostredie, zameranie či nevyváženosť medzi pracovným a súkromným životom.

Inzercia

Štatistiky opakovane poukazovali na to, že mnohí ľudia opúšťajú prácu v úsekoch voľného času, pohostinstva a stravovania. Na vrchole pandémie sa mnohým pracovníkom v týchto odvetviach skrátil alebo zrušil pracovný čas. Mnohí si tiež uvedomili neistú povahu svojho zamestnania.

Veľká časť prevládajúceho myslenia o vzťahu medzi pracovníkmi a firmami sa vytvorila vo veľmi odlišnom svete, než v akom žijeme dnes. Pracovníci sa vnímali ako výrobné faktory, uvádzajúce podnik do pohybu. Dnešná firma si vyžaduje nový mentálny model – aktualizovaný spôsob, akým uvažujeme o práci a ľuďoch, ktorí ju vykonávajú.

Zdroje: www.bigthink.com, www.techtarget.com

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

Pokračujte na ďalší príspevok »