Svet

Ako vnímajú Európania korupciu? Slovensko nie je na tom najhoršie.

  • 12 júla, 2021
  • 4 min read
Ako vnímajú Európania korupciu? Slovensko nie je na tom najhoršie.
Európska únia je zoskupenie krajín, ktoré sú známe demokraciou a rovnosťou.

Európskej únii žije 513 miliónov obyvateľov, čo tvorí 9,6% svetovej populácie. EÚ patrí medzi tri centrá svetového obchodu, okrem európskeho zoskupenia tam taktiež patrí USA a Japonsko. V roku 2019 hrubý domáci produkt predstavoval 16,4 bilióna EUR. Krajiny EÚ sú na dobrej ekonomickej úrovni a sú známe svojimi demokratickými princípmi.

Už sú známe výsledky z nového globálneho barometra korupcie od organizácie Transparency International. Barometer korupcie EÚ 2021 je jeden z najväčších a najpodrobnejších prieskumov, ktorý prezentuje názory a skúsenosti ľudí s korupciou v celej Európskej únií. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 40 000 ľudí zo všetkých 27 členských krajín.

Čo hovoria výsledky a na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko?  

Z výsledkov vyplýva, že skoro tretina ľudí zastáva názor, že sa korupcia v ich krajine časom zhoršuje. Takmer polovica ľudí si myslí, že to už s korupčným správaním v krajine, kde žijú nebude lepšie. Dve tretiny ľudí si myslí, že korupcia vo vláde je problémom práve ich štátu. Iba 21 % obyvateľov Európskej únie verí, že štátni úradníci majú primerané tresty za trestný čin korupcie.

Najhoršie výsledky vnímania korupcie vyšli na Cypre, kde  si 65% obyvateľov Cypru myslí, že sa korupcia za posledných 12 mesiacov zvýšila. Ďalej nasleduje Slovinsko (51%), Bulharsko (48%), Rumunsko (45%) a Chorvátsko (41%).

INZERCIA

Z druhej strany rebríčka, najlepšie výsledky vnímania korupcie vyšli vo Fínsku (16%), ktoré je na prvom mieste, potom nasleduje Estónsko (18%) a na treťom mieste sa nachádza Slovenská republika (19%) spolu s Luxemburskom (19%). Priemer všetkých európskych krajín je 32%.

Pri porovnávaní klientelizmu, Slovensko neobstálo až tak dobre ako pri korupcii. Viac ako štvrtina (26%) obyvateľov si myslí, že pri poskytovaní verejných služieb na Slovensku si ľudia pomáhajú osobnými kontaktami. V tomto rebríčku pozitívne vedie Estónsko (12%), Slovinsko (18%) a Švédsko (19%). Najhoršie výsledky majú naši susedia, Česká republika (57%) a ďalej nasleduje Portugalsko (48%)  spolu s Francúzskom (48%).

Ktorým inštitúciám ľudia najviac dôverujú?

Pre mnohých možno nie je prekvapivé, že asi polovica ľudí si myslí, že úplatky sú časté pri zabezpečovaní štátnych zákaziek. Taktiež polovica ľudí si myslí, že veľké spoločnosti sa vyhýbajú plateniu daní. Viac ako polovica ľudí si myslí, že vláda je riadená súkromnými záujmami.

Skoro tretina ľudí (28%) si myslí, že najviac skorumpovaná je vláda a členovia parlamentu. Naviac ľudia dôverujú polícii. Za menej skorumpované inštitúcie ľudia v Európskej únii považujú aj miestne samosprávy a súdy. Z prieskumu vyplynulo, že traja z desiatich ľudí využili osobné kontakty pre lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelanie a iným verejným službám.

V prepočte, tieto praktiky využilo až 106 miliónov obyvateľov Európskej únie, čo nie je málo. Využívanie osobných kontaktov v zdravotníctve môže byť veľmi nebezpečné. Ak sa niekto dostane na vyšetrenie alebo liečbu skôr, predbehne sa pred človeka, pre ktorého je to urgentné, môže to mať vážne následky na živote.

Výsledky zatieňujú pekný čistý obraz o európskej integrácií krajín, ktorá je postavená na demokratických princípoch. Aj keď sa o Európskej únií hovorí ako o zoskupení krajín, pre ktoré je dôležitá spravodlivosť a rovnoprávnosť pre všetkých, je potrebné zvýšiť úsilie na zabezpečenie spravodlivého systému pre všetkých.

Čo radí Transparency International krajinám Európskej únie?

Je veľmi dôležité budovať dôveru a to napríklad informovanosťou, transparentnosťou alebo aj priamo účasťou ľudí na veciach verejných. Taktiež je veľmi potrebné zabezpečiť ochranu oznamovateľov korupcie, aby sa ľudia nebáli nahlasovať podobné trestné činy.

Je nutné znížiť riziko zneužívania právomocí, porušenia zásad právneho štátu a taktiež znížiť riziko korupcie vo verejnom obstarávaní. V neposlednom rade je dôležité všetky procesy účinne monitorovať a kontrolovať.

About Author

Jana Mäsiarová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings