Korupcia a klientelizmus

Ako vnímajú Európania korupciu? Slovensko nie je na tom najhoršie.

V Európskej únii žije 513 miliónov obyvateľov, čo tvorí 9,6% svetovej populácie. EÚ patrí medzi tri centrá svetového obchodu, okrem európskeho zoskupenia tam taktiež patrí USA a Japonsko. V roku 2019 hrubý domáci produkt predstavoval 16,4 bilióna EUR. Krajiny EÚ sú na dobrej ekonomickej úrovni a sú známe svojimi demokratickými princípmi. Už sú známe výsledky z… Prečítať celé
Vydané 12. júla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Európska únia je zoskupenie krajín, ktoré sú známe demokraciou a rovnosťou.

Európskej únii žije 513 miliónov obyvateľov, čo tvorí 9,6% svetovej populácie. EÚ patrí medzi tri centrá svetového obchodu, okrem európskeho zoskupenia tam taktiež patrí USA a Japonsko. V roku 2019 hrubý domáci produkt predstavoval 16,4 bilióna EUR. Krajiny EÚ sú na dobrej ekonomickej úrovni a sú známe svojimi demokratickými princípmi.

Už sú známe výsledky z nového globálneho barometra korupcie od organizácie Transparency International. Barometer korupcie EÚ 2021 je jeden z najväčších a najpodrobnejších prieskumov, ktorý prezentuje názory a skúsenosti ľudí s korupciou v celej Európskej únií. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 40 000 ľudí zo všetkých 27 členských krajín.

Čo hovoria výsledky a na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko?  

Z výsledkov vyplýva, že skoro tretina ľudí zastáva názor, že sa korupcia v ich krajine časom zhoršuje. Takmer polovica ľudí si myslí, že to už s korupčným správaním v krajine, kde žijú nebude lepšie. Dve tretiny ľudí si myslí, že korupcia vo vláde je problémom práve ich štátu. Iba 21 % obyvateľov Európskej únie verí, že štátni úradníci majú primerané tresty za trestný čin korupcie.

Najhoršie výsledky vnímania korupcie vyšli na Cypre, kde  si 65% obyvateľov Cypru myslí, že sa korupcia za posledných 12 mesiacov zvýšila. Ďalej nasleduje Slovinsko (51%), Bulharsko (48%), Rumunsko (45%) a Chorvátsko (41%).

Z druhej strany rebríčka, najlepšie výsledky vnímania korupcie vyšli vo Fínsku (16%), ktoré je na prvom mieste, potom nasleduje Estónsko (18%) a na treťom mieste sa nachádza Slovenská republika (19%) spolu s Luxemburskom (19%). Priemer všetkých európskych krajín je 32%.

INZERCIA

Pri porovnávaní klientelizmu, Slovensko neobstálo až tak dobre ako pri korupcii. Viac ako štvrtina (26%) obyvateľov si myslí, že pri poskytovaní verejných služieb na Slovensku si ľudia pomáhajú osobnými kontaktami. V tomto rebríčku pozitívne vedie Estónsko (12%), Slovinsko (18%) a Švédsko (19%). Najhoršie výsledky majú naši susedia, Česká republika (57%) a ďalej nasleduje Portugalsko (48%)  spolu s Francúzskom (48%).

Ktorým inštitúciám ľudia najviac dôverujú?

Pre mnohých možno nie je prekvapivé, že asi polovica ľudí si myslí, že úplatky sú časté pri zabezpečovaní štátnych zákaziek. Taktiež polovica ľudí si myslí, že veľké spoločnosti sa vyhýbajú plateniu daní. Viac ako polovica ľudí si myslí, že vláda je riadená súkromnými záujmami.

Inzercia

Skoro tretina ľudí (28%) si myslí, že najviac skorumpovaná je vláda a členovia parlamentu. Naviac ľudia dôverujú polícii. Za menej skorumpované inštitúcie ľudia v Európskej únii považujú aj miestne samosprávy a súdy. Z prieskumu vyplynulo, že traja z desiatich ľudí využili osobné kontakty pre lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelanie a iným verejným službám.

V prepočte, tieto praktiky využilo až 106 miliónov obyvateľov Európskej únie, čo nie je málo. Využívanie osobných kontaktov v zdravotníctve môže byť veľmi nebezpečné. Ak sa niekto dostane na vyšetrenie alebo liečbu skôr, predbehne sa pred človeka, pre ktorého je to urgentné, môže to mať vážne následky na živote.

Výsledky zatieňujú pekný čistý obraz o európskej integrácií krajín, ktorá je postavená na demokratických princípoch. Aj keď sa o Európskej únií hovorí ako o zoskupení krajín, pre ktoré je dôležitá spravodlivosť a rovnoprávnosť pre všetkých, je potrebné zvýšiť úsilie na zabezpečenie spravodlivého systému pre všetkých.

Čo radí Transparency International krajinám Európskej únie?

Je veľmi dôležité budovať dôveru a to napríklad informovanosťou, transparentnosťou alebo aj priamo účasťou ľudí na veciach verejných. Taktiež je veľmi potrebné zabezpečiť ochranu oznamovateľov korupcie, aby sa ľudia nebáli nahlasovať podobné trestné činy.

Je nutné znížiť riziko zneužívania právomocí, porušenia zásad právneho štátu a taktiež znížiť riziko korupcie vo verejnom obstarávaní. V neposlednom rade je dôležité všetky procesy účinne monitorovať a kontrolovať.

Pokračujte na ďalší príspevok »