United Philantrophy

   Slovo filantropia je gréckeho pôvodu. Je to slovo zložené z dvoch slovných základov: “philos“ = milovať, mať rád, starať sa, a slova “anthropos“ = človek, ľudský jedinec, ľudskosť. Teda „Filantropia“ = mať rád, starať sa o človeka a jeho ľudskosť. Gréci chápali túto „lásku k ľudskosti“ ako naplnenie slobodného rozvoja tela, mysle a ducha jednotlivca pomocou druhým a rozvojom jeho osobnosti vzdelávaním…. Prečítať celé
Vydané 10. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

   Slovo filantropia je gréckeho pôvodu. Je to slovo zložené z dvoch slovných základov: “philos“ = milovať, mať rád, starať sa, a slova “anthropos“ = človek, ľudský jedinec, ľudskosť. Teda „Filantropia“ = mať rád, starať sa o človeka a jeho ľudskosť. Gréci chápali túto „lásku k ľudskosti“ ako naplnenie slobodného rozvoja tela, mysle a ducha jednotlivca pomocou druhým a rozvojom jeho osobnosti vzdelávaním.

 

 

   Filantropia je súkromná iniciatíva na zlepšenie kvality ľudského života – tak jednotlivca ako i spoločnosti – pre verejné blaho. Tým sa odlišuje od vlády – čo je (by mala byť) verejná iniciatíva pre verejné blaho a aj od práce, zamestnania – čo je súkromná iniciatíva pre súkromné blaho. Moja cesta k nadácii by možno niekomu z určitého uhla pohľadu pripadala zložitá, no na druhej strane bola jednoznačným vyústením toho, kam smerovali moja výchova, štúdium a následné povolanie a osobné životné skúsenosti. Moje pôvodné povolanie, ktorému som sa venoval čosi vyše 17 rokov, bolo pre mňa poslaním a malo jasne etický, humánny a prosociálny rozmer. Vonkajšie okolnosti spôsobili, že som sa tomuto poslaniu nemohol ďalej venovať a prešiel som do sféry biznisu. Táto práca, i keď bola natoľko odlišná od môjho predchádzajúceho zamerania a dosiahnutého vzdelania, ma bavila a otvorila mi nové horizonty. Avšak celkom ma nenapĺňala a neuspokojovala. Postupne som identifikoval, že mi v nej chýbajú dve základné veci, ku ktorým som bol vychovávaný v rodine a ktoré som predtým mohol rozvíjať vo svojom pôvodnom povolaní.

   1 ) Priateľský , rovný vzťah k ľuďom, s ktorými som sa profesijne stretával – vzťah založený nie na vzájomnej (či dokonca jednostrannej) ekonomickej prospešnosti, ale na skutočnej otvorenosti, rovnosti a ľudskom „spoločenstve“.

   2) Akýsi „vyšší zmysel“ tejto práce – poslanie, pocit, že tu po nás niečo zostane i keď sa my pominieme. Nie veci, ktoré rozožerie hrdza, odplaví voda, či znehodnotia činy neschopných politikov a zlých bankárov.

   Identifikovanie týchto „nedostatkov“ mi dalo jasnú odpoveď kam smerovať svoje aktivity. Po krátkom „zrení“ som nadobudol presvedčenie, že altruizmus a filantropia sú cestou, ktorá jednak naplní moje individuálne potreby, a tiež bude poslaním pre okolie. Mal som šťastie, že som stretol podobne zmýšľajúcich ľudí a po niekoľkých mesiacoch vzájomných rozhovorov a zvažovania sme založili nadáciu United Philanthropy. Pojem filantropia označuje darcovstvo, ktoré sa snaží riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností ľudí, aby si boli schopní sami pomôcť a neboli odkázaní na almužny. Snaží sa podporiť tie schopnosti ľudí, ktoré im pomôžu naštartovať proces, ktorý im pomôže k vyššej kvalite života. Svojím aktívnym vkladom a prácou sa budeme snažiť, aby nadácia United Philanthropy napĺňala tieto charakteristiky.

INZERCIA

   Ciele United Philanthropy:

   – Podpora vzdelávania, vedy a výskumu a to najmä vo vzťahu k mladým a nadaným žiakom a študentom formou vyplácania štipendií
– Prispievanie k rozvoju a zlepšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti
– Ochraňovanie práv detí a mládeže na zdravý rozvoj
– Podpora športových aktivít detí a mládeže
– Podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt
– Realizovanie a ochrana ľudských práv a iných humanitárnych cieľov

   Vladimír Mego
Správca nadácie United Philanthropy

Pokračujte na ďalší príspevok »