EXTRA Svet Veda a technika

Tento dron lieta pomocou technológie, ktorú navrhol Leonardo da Vinci

  • 11 februára, 2022
  • 5 min read
Tento dron lieta pomocou technológie, ktorú navrhol Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci bol taliansky renesančný architekt, maliar, sochár, hudobník a tiež vynálezca. Vďaka jeho umeleckej tvorbe je všeobecne známy ako autor obrazov Mona Lisa a Posledná večera. Svoj talent však rozvíjal aj v technologickej oblasti. Tak v 80. rokoch 14. storočia vznikol jeho návrh „helikoptéry“. V danej dobe však neexistoval potrebný materiál, ktorý by da Vinci mohol použiť na stavbu tohto stroja a teda svoj vynález nikdy neotestoval. K dispozícii mal totiž z „ľahkých“ materiálov v období renesancie maximálne drevo a kožu. Ľudstvo tak doteraz netušilo, či ním načrtnutá helikoptéra mohla vôbec vzlietnuť.

Da Vinci mal pravdu

Austin Prete, študent leteckého inžinierstva na univerzite University of Maryland, sa spolu s tímom zaoberal takmer dva roky zdokonaľovaním dizajnu da Vinciho vrtuľníka. Vďaka moderným ľahkým materiálom dokázali to, čo Leonardo da Vinci nemohol zvládnuť a dotiahli tak jeho nápad dokonca. K dispozícii už totiž mali materiály ako hliník a plasty spolu s elektromotormi, výkonnou batériou a počítačmi, ktoré im umožnili navrhnúť prototyp a tiež simulovať jeho aerodynamické vlastnosti.

Nákres Leonarda da Vinciho [Wikimedia Commons]
Nákres Leonarda da Vinciho [Wikimedia Commons]

Austin použil da Vinciho náčrty na vytvorenie funkčného dronu. Skonštruoval tak bezpilotnú kvadrokoptéru veľkosti asi ako DJI Mavic Air 2, ktorý ale namiesto vrtúľ dostal „vzdušné skrutky“ inšpirované da Vinciho náčrtom. Vzdušná skrutka využíva koncepciu Archimedovej skrutky na to, aby zariadenie dokázalo vytvoriť vír vzduchu, ktorý ho následne ťahá smerom nahor.

Dron Crimson Spin

Ako sme už spomínali, dron, ktorý Austin Prete spolu s tímom vyrobil, má štyri vzdušné skrutky. Tie sú vyrobené z tenkého plastu s kovovou konštrukciou a ich pohyb zabezpečuje elektromotor ako pri klasickej kvadrokoptére. Tu prichádzame k prvej odlišnosti s da Vinciho návrhom, podľa ktorého mal byť pohon helikoptéry zabezpečený ľudskou silou. Da Vinci tiež navrhoval použiť len jednu vzdušnú skrutku, Austin ich však nakoniec použil viac.

Kvadrokoptéra vytvorená podľa návrhu Leonarda da Vinciho [Austin Prete/University of Maryland]
Kvadrokoptéra vytvorená podľa návrhu Leonarda da Vinciho [Austin Prete/University of Maryland]

Pohyb Austinovho dronu sa rovnako ako pri konvenčných dronoch, ovláda zmenou rýchlosti jednotlivých „vrtúľ“. Dron sa tak naklápa podľa toho, ktorý motor spomalíme alebo mu naopak otáčky zvýšime. O tieto jemné úkony sa samozrejme stará riadiaca doska, ktorá prijíma informácie z ovládača. Austin so svojím tímom však musel vyriešiť mnoho výziev. Jednou z nich bola zväčšená hmotnosť vzdušných skrutiek v porovnaní s vrtuľami klasických dronov, a tiež nestabilita vyplývajúca z ich veľkosti.

Austin Prete už so svojím dronom absolvoval niekoľko krátkych letov. Video zachytávajúce let jeho dronu prezentoval na konferencii Transformative Vertical Flight 2022 v San Jose v Kalifornii. Aj sám Austin bol prekvapený nad úspechom jeho prvého letu. Austin, ako aj ďalší členovia tímu, bol spočiatku skeptický. O to viac ale boli všetci nadšení, keď im po skúškach prototypov vytlačených na 3D tlačiarni a niekoľkých počítačových simuláciách vyšli sľubné výsledky.

Využitie da Vinciho dizajnu

Projekty dopravných prostriedkov, ktoré využívajú vertikálny vzlet a pristátie, sú v poslednej dobe veľmi populárne. Spoločnosti sa o ne zaujímajú najmä pre ich potenciálnu schopnosť doručovať balíky alebo prevážať ľudí. Pravdepodobne nebudeme lietať na vrtuľníku zostrojenom podľa 530-ročného návrhu, no aj napriek tomu dizajn vzdušnej skrutky prináša niekoľko výhod.

Inzercia

Výhody

Jeho hlavnou výhodou je, že pri pohybe dron vďaka dizajnu jeho vzdušnej skrutky nevyvoláva pod sebou tak silné prúdenie vetra ako normálny rotor helikoptéry. Pri vzlete alebo pristávaní tak dron nenarúša svoju štartovaciu alebo pristávaciu zónu. Taktiež by mala byť vzdušná skrutka tichšia. Austin Prete už na ďalšom vývoji pokračovať nebude, nakoľko z univerzity odchádza. Verí však, že by sa dal dizajn vylepšiť najmä optimalizáciou geometrie a neskôr využiť vo svojej zväčšenej podobe aj na prepravu ľudí.

Tomu by však musel predchádzať výskum v oblasti výkonu a spoľahlivosti jeho dizajnu. Dúfa tiež, že bude zo strany technologických spoločností záujem o financovanie, vďaka čomu by výskum na univerzite mohol naďalej pokračovať. Nateraz je ťažké predpovedať, aké by v budúcnosti mohlo byť využitie vzdušnej skrutky. Už dnes je však jasné, že drony majú potenciál pomáhať ľuďom pri práci od oblasti zdravotníctva až po poľnohospodárstvo.

 

 

Zdroje: The Drive, Interesting Engineering, Gizmodo, PC Gamer, CNET

About Author

Miroslav Kubica

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings