Ekonomika a Biznis EXTRA

Outsourcing do juhovýchodnej Ázie nemá zmysel. Čína je pre Západ naďalej nenahraditeľná.

  • 11 februára, 2020
  • 7 min read
Outsourcing do juhovýchodnej Ázie nemá zmysel. Čína je pre Západ naďalej nenahraditeľná.

Pravidelne aktualizovaná interaktívna mapa (zdroj) podrobne ukazuje rozšírenie koronavírusu v Európe a vo svete:

V mojom predchádzajúcom článku som sa venovala prepuknutiu koronavírusu v Číne. Načrtla som aj ako ohrozuje globálne zásobovanie tovarmi. Spomenula som aj hrozbu technologickému gigantovi Apple, ktorého dodávateľský reťazec je plne závislý od čínskych medzičlánkov. Apple však nie je jediným prípadom, podobnej situácii v súčasnosti čelí veľké množstvo globálnych firiem. Problém s prílišnou závislosťou dodávateľského reťazca majú napríklad aj firmy Caterpillar a Nike.

Kvôli koncentrácii svetovej produkcie v Číne budú mať v dôsledku koronavírusu problémy aj výrobcovia počítačových čipov, polovodičov, internetových káblov, hračiek, či LED displejov. To sú všetko tovary, ktorých výroba sa spolieha na čínske továrne. 

 

INZERCIA

Juhovýchodná Ázia vo svojom súčasnom stave rozvoja Čínu nahradiť nedokáže

V súvislosti s rastúcimi mzdami v Číne sa už presunula výroba niektorých tovarov do chudobnejších krajín juhovýchodnej Ázie – napríklad Vietnamu, Thajska, Malajzie alebo Filipín. Tieto krajiny však nemajú dostatočne vyvinutú infraštruktúru a výrobné kapacity nemožno zrovnávať s tými v Číne.

Prístavy v tých krajinách nemajú dostatočnú kapacitu slúžiť ako náhrada za Čínu.

V rebríčku desiatich najväčších svetových prístavov za rok 2019 sa neumiestnila ani jedna z krajín juhovýchodnej Ázie okrem Singapuru, ktorý však slúži ako reexportér bez vlastnej výroby. Čína mala v svetovej desiatke až 7 prístavov, pričom jej patrilo aj prvé miesto. Výroba, ktorá sa koncentruje v juhovýchodnej Ázii, je orientovaná na nízku pridanú hodnotu – napríklad šitie odevov a topánok, výrobu nábytku, či skladanie a montáž motocyklov a áut. Značná časť tovární v týchto krajinách je v plnom alebo majoritnom vlastníctve čínskych tovární, ktoré do nich outsourcujú výrobu s cieľom zníženia nákladov. 

 

Továrne v Číne sú uzatvorené a s nimi aj takmer 70% hrubého domáceho produktu Číny

V dôsledku zabráneniu šíreniu koronavírusu nariadila čínska vláda uzatvorenie viac ako 80 čínskych miest. Uzatvorené oblasti neustále pribúdajú, rovnako ako aj počty nakazených a mŕtvych. Na začiatku februára 2020 boli uzatvorené oblasti, ktoré obýva viac ako 100 miliónov ľudí, dnes je to viac ako 400 miliónov ľudí. Tieto oblasti tvorili v roku 2019 až dve tretiny hrubého domáceho produktu Číny. Ich uzatvorenie bude mať silný negatívny dopad na zahraničný obchod Číny. 

Pôvodne sa mala výroba po Čínskom novom roku obnoviť už koncom januára. Kvôli koronavírusu bol termín posunutý viackrát. Lokálna vláda v hlavnom čínskom exportno-výrobnom hube, provincii Guangdong, zatiaľ uvádza pozastavenie výroby minimálne do 10. februára. Termín obnovenia prevádzky je však stále neurčený a s pribúdajúcim mestami v karanténe, kde už lokálne vlády zakazujú obnovenie výroby pred 17. februárom, možno očakávať, že sa k rovnakým postupom pridajú aj ostatné časti Číny. Ani 17. február však nemusí byť definitívnym termínom obnovy výroby. 

Po obnovení výroby možno počítať s nedostatkom pracovnej sily, nakoľko veľa robotníkov sa môže rozhodnúť po sviatkoch nevrátiť sa do práce a zostať s rodinou. Podľa mojich informácií sa mnohí Číňania mimo izolovaných zón, ktorí vlastnia auto, presúvajú na vidiek, kde chcú pred koronavírusom chrániť seba a svoju rodinu. Problém s nedostatkom pracovnej sily v čínskom exportno-výrobnom hube – provincii Guangdong, môže zintenzívniť aj izolácia Hongkongu, z ktorého za normálnej situácie denne dochádza za prácou do tejto provincie viac ako stotisíc ľudí. 

 

S utlmením výroby klesá aj spotreba – luxusná spotreba a výdavky na cestovanie, či zábavu utrpia dlhodobejšie

Dopadom koronavírusu na luxusnú spotrebu Číňanov som sa venovala už v minulom článku. Je potrebné si ale uvedomiť, že luxusná spotreba nie je iba o nákupe kabeliek, odevu, doplnkov, či luxusných zájazdov do zahraničia. Znížením spotreby v Číne výrazne utrpia aj prémiové zahraničné automobilky. V Číne funguje zaujímavý fenomén, zo západných automobiliek sa tam totiž dokážu presadiť iba tie, ktoré ponúkajú luxusnejšie autá. Číňania nemajú záujem o nižšiu alebo strednú triedu automobilov zo zahraničia – majú totiž viac ako 60 vlastných automobiliek. Zo zahraničných značiek ich zaujíma iba prestíž spojená s vlastnením luxusného auta. Možno očakávať, že znížený dopyt po týchto autách výrazne zasiahne tržby spoločností Volkswagen, Mercedes-BenzBMW, ktoré patria medzi najobľúbenejších výrobcov prémiových áut v Číne. 

Tesla, ktorá koncom roka 2019 slávnostne otvorila svoju Gigafactory v Šanghaji, pravdepodobne pozastavenie výroby až tak nezasiahne. Spoločnosť má vlastnú výrobu mimo Číny a čínska továreň pred prepuknutím koronavírusu ešte iba začínala vyrábať, takže Tesla od nej nie je závislá. Situácia ale bude mať negatívny dopad na dosiahnuté výsledky Tesla, nakoľko sa firma pri nastavení produkčných cieľov spoliehala na šanghajskú továreň, čo značne sťaží, respektíve znemožní splnenie očakávaní. 

Prepuknutie koronavírusu v Číne negatívne ovplyvní aj príjmy globálnych firiem ako napríklad nábytkárskeho gigantu IKEA, stravovacích reťazcov McDonald’s či KFC alebo Starbucks. Všetky totiž uzatvorili v dôsledku koronavírusu všetky alebo značnú časť svojich čínskych prevádzok. V prípade Starbucks ide o uzatvorenie viac ako dvetisíc predajných miest, čo predstavuje viac ako 10 percent všetkých predajných miest spoločnosti mimo USA. Ekonomický tlak pocítia aj globálne letecké spoločnosti, hotelové siete a zábavné parky. Letecké spoločnosti počas minulých týždňov zrušili viac ako 10 tisíc letov do Číny, pričom pasažierom vracajú celú cenu zaplatenú za letenky. Hotelová sieť Marriot, ktorá v Číne generuje až 7 % svojich globálnych tržieb, sa tiež môže dostať do problémov. 

Globálnejším dopadom koronavírusu môže byť pokles záujmu ľudí na celom svete o cestovanie spôsobené panikou a s ním spojenou zvýšenou opatrnosťou. Pokles globálneho turizmu pretrvávajúceho aj niekoľko mesiacov po stabilizovaní situácie v Číne spojenej s koronavírusom môže spôsobiť spomalenie svetovej ekonomiky. 

Ďalšou ranou pre Čínu, ktorá sa objavila v čínskych médiách 1. februára 2020, je prepuknutie novej vtáčej chrípky H5N1. Koronavírus teda nie je jediným súčasným čínskym problémom. Viaceré čínske zdroje poukazujú na skutočnosť, že v minulosti mala vtáčia chrípka vyššiu úmrtnosť ako SARS, či MERS. Obávajú sa tiež možnej mutácie medzi najnovšou verziou vtáčej chrípky a koronavírusom.

V kontexte spomenutých informácií nie je presun výroby mimo Čínu riešením. Už v súčasnosti je zrejmé, že sa koronavírus rozšíril do juhovýchodnej Ázie – teritória, ktoré sa najčastejšie spomínajú s presunom výroby z Číny. Krajiny juhovýchodnej Ázie, ktoré už preberajú určitú časť výroby od Číny, nemajú také kapacity na efektívnejšie zvládnutie koronavírusu ako Čína. Z tohto pohľadu nedáva presun výroby z Číny do juhovýchodnej Ázie zmysel.  Je tiež potrebné si uvedomiť, že ďalšia epidémia môže nastať kdekoľvek vo svete. Ide o nepredvídateľné udalosti a svet a s ním aj globálny obchod sa im bude musieť prispôsobiť. 

 

About Author

Michaela Královičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings