EXTRA Lifestyle

Kontroverzný hrad v Stobnici rozdeľuje ľudí na dva tábory

  • 30 júna, 2022
  • 5 min read
Kontroverzný hrad v Stobnici rozdeľuje ľudí na dva tábory

Poliaci si už zo zamotaného prípadu strieľajú. „Nákupné centrum na kopci je presne to, čo sme potrebovali.“ Nuž, opäť sa ukázalo, že moc a peniaze sú nerozlučnou dvojicou.

Hrad v lone prírody

Pokiaľ vás novodobá architektúra príliš nenadchýna, poľský hrad spĺňa predstavy o návrate do minulých storočí. Svojím stredovekým dizajnom je totožný so starými hradmi po celom svete. História jeho výstavby siaha do roku 2009, kedy boli podané prvé žiadosti o zmenu plánu územného rozvoja.

Mohutná stavba sa vyrástla na čiastočne umelom ostrove na jazere Stobnica. Jazero sa nachádza v Noteckom lese, len 50 kilometrov od mesta Poznaň. Samotná Poznaň patrí k najstarším poľským mestám, prvá zmienka sa datuje do roku 968. Preto niet divu, že láka najmä početnými kostolmi, palácmi a ďalšími budovami. Pred pár rokmi však na seba strhol pozornosť práve hrad v Stobnici a nebolo to kvôli záplave turistov.

 

INZERCIA
hrad
Letecké snímky budovy ukazujú mohutný komplex napodobňujúci stredovekú stavbu. Vnútri sa nachádza obrovský bazén, kino či knižnica zdroj: pinterest.com

Hrad zrejme musel vzniknúť za každú cenu

Pôvodne mali na jazere vyrásť viacbytové domy. Developer neskôr oznámil, že hrad poslúži ako luxusný rezidenčný komplex s päťdesiatimi honosnými bytmi. Pozemok teda zmenil svoj účel z rekreačného areálu na pozemok určený na výstavbu. Primátor Poznane schválil žiadosť o výrube stromov v okolí jazera, čo zarazilo ochrancov prírody. Stavenisko sa nachádza v chránenom území Natura 2000. Notecký les okrem iného zahŕňa 16 prírodných rezervácií a park, ktorý je chránený smernicou Európskej únie.

 

INZERCIA
Poznaň je atraktívnym turistickým miestom najmä po vizuálnej stránke. zdroj: unsplash.com

Hrad sa stal predmetom intenzívneho vyšetrovania po tom, čo sa zistilo, že podmienky jeho vzniku nie sú v súlade so zákonom. Pozornosť začala narastať, keď sa poľský Ústredný protikorupčný úrad začal zaoberať nezrovnalosťami v postupe udeľovania povolení. Minister životného prostredia vtedy nariadil Generálnemu riaditeľstvu pre ochranu životného prostredia, aby v tejto veci začalo neodkladnú kontrolu. Prípad oznámili aj prokuratúre.

Podivné kontakty a zahraničné účty

V posudku z januára 2015 sa uvádza, že „investícia nebude mať významný negatívny vplyv“ na chránené oblasti. Zápis dodal, že neexistujú „žiadne právne námietky voči realizácii tejto investície“. Správu podpísal prof. Piotr Tryjanowski, člen mimovládnej environmentálnej organizácie Fauna Polski (poľská fauna). Podľa nedávnych informácií je členom tejto organizácie otec jedného z dodávateľov, ktorý do projektu výrazne investuje.

Inzercia

Hlavný inšpektor stavebného dozoru minulý rok zrušil rozhodnutie orgánov okresu Oborniki z roku 2015. Argumentoval to faktom, že stavba môže mať nepriaznivý dopad na životné prostredie. Z toho dôvodu úrady udelili investorovi povinnosť predložiť environmentálne plánovanie. Keďže investor tento dokument nedoručil, predpoklad bol dostatočný na zrušenie povolenia.

Ďalším problémom sa stali financie, ktoré sa použili na budovanie luxusného sídla. Odkiaľ nabrali developeri 400 miliónov zlotých, v prepočte 85 miliónov eur? Veľká investícia podľa Ústredného protikorupčného úradu pochádzala z trestnej činnosti. Predpoklady sa potvrdili, keď sa časť peňazí našla na účte cyperskej firmy, ktorá patrila jednému z majiteľov. Neskôr sa suma previedla na účet spoločnosti DJT, ktorá má na svedomí stavbu hradu. Polícia začala konať a doteraz bolo obvinených šesť ľudí – vrátane architekta hradu a dvoch staviteľov.

Rozporuplné názory pretrvávajú

Napriek jasným dôkazom vojvodský správny súd rozhodol v prospech výstavby hradu. Nie je jasné, čo motivovalo súd k takémuto výsledku, no to sa ukáže až po zverejnení odôvodnenia rozsudku. Podľa zákona teda stavba môže pokračovať.

Objekt je určený pre 97 ľudí, čo je len o niečo menej ako počet obyvateľov v obci blízko Noteckého lesa. Dedinčania ale tvrdia, že nie sú proti projektu a investori ich požiadali o súhlas. Niektorí hovoria, že hrad prinesie do oblasti peniaze, iní dúfajú v ďalšie výstavby.

Príroda si odjakživa vedela so všetkým poradiť, no jej najväčším súperom sa nakoniec stal človek. zdroj: unsplash.com

Odborníci sa zhodujú na tom, že hrad naoko vyzerá pôsobivo, architektonicky je však pozliepaný z rôznych štýlov. Pri jeho veľkosti a opevnení by sa ideálne vynímal na útese a nie uprostred jazera. Hlavnú rolu nanešťastie zohrali správne kontakty a peniaze. Čo mohlo začať ako unikátny projekt, teraz robí vrásky na čele ľuďom, ktorí bojujú za záchranu ekosystému.

Zdroje: www.notesfrompoland.com, www.tvpworld.com

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Predchádzajúci príspevok

Nasledujúci príspevok

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings