Doprava

Unikátny projekt v Bratislave zvyšuje bezpečnosť školákov: Zaviedla sa Kiss & Go zóna pred školou

Bezpečnostný projekt v Bratislave rieši časť problémov v rannej špičke.
Zóna Kiss & Go má zvýšiť bezpečnosť školákov v čase zintenzívnenej dopravy.
Vydané 27. mája 2024 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Deutsche Schule Bratislava, renomovaná vzdelávacia inštitúcia sídliaca na Bárdošovej ulici na bratislavských Kramároch, už dlhšiu dobu realizuje projekt zameraný na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v okolí školy.

V spolupráci s partnermi vytvára škola bezpečné zóny pred budovou a jej blízkym okolím tak, aby sa deti a ich rodičia cítili bezpečne počas rannej dopravnej špičky, informoval denník Autoviny.sk.

Medzi hlavné opatrenia patrí prítomnosť školských pracovníkov – školníkov, oblečených v reflexných uniformách, ktorí riadia dopravu na prechodoch pre chodcov. Tieto prechody sú zároveň nanovo nafarbené, a výrazne označené, čo zvyšuje ich viditeľnosť a znižuje riziko nehôd, ktoré často vznikajú v dôsledku opotrebovanosti povrchov.

Jedným z kľúčových prvkov projektu je vytvorenie takzvanej „kiss and go zóny“, kde starší školáci pomáhajú mladším deťom bezpečne vystúpiť z auta, čím sa znižuje dopravné zaťaženie v bezprostrednej blízkosti školy. Táto iniciatíva nielen zvyšuje bezpečnosť, ale aj podporuje komunitného ducha a vzájomnú pomoc medzi žiakmi.

Vzor aj pre iné školy, mestá a obce

„Veríme, že tento projekt bude inšpiráciou pre ďalšie školy, mestá a obce na Slovensku a prispeje k bezpečnejšiemu prostrediu pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ povedala Mgr. Júlia Krechňáková z Deutsche Schule Bratislava.

Aby bolo možné podobné projekty realizovať, je nevyhnutné zapojiť hneď niekoľko subjektov. V prípade bratislavských Kramárov sú partnermi projektu Nadácia United Philantropy, Avis, Allianz a Volkswagen.

Aké povinnosti majú vodiči v novej zóne?

Vyššie zmienená iniciatíva sa dá považovať za občiansku, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť v čase, keď sa deti presúvajú do a zo školy. Dnes je celkom bežné, že rodičia vozia svoje deti do školy autami. Bojovať proti tomuto trendu by znamenalo realizovať systémové zmeny s dlhodobými zámermi, ktoré sa však nedajú realizovať hneď. Iniciatíva ako táto má zmysel, pretože neapeluje na nerealistické, namiesto toho účinne vylepšuje existujúci stav.

Zóna v štýle Kiss & Go nie je definovaná v Zákone o cestnej premávke, preto na nej platia štandardné dopravné predpisy. Ak by sa táto zóna nachádza v školskej zóne, vtedy už odlišné pravidlá platia.

V zmysle § 59 o obytných, peších a školských zónach platia nasledovné odseky:

  1. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
  2. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
  3. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
  4. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.
  5. Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

Pokračujte na ďalší príspevok »