Ekonomika a Biznis

Je štvordňový pracovný týždeň budúcnosť alebo nočná mora?

  • 12 septembra, 2022
  • 5 min read
Je štvordňový pracovný týždeň budúcnosť alebo nočná mora?

Svet hovorí o štvordňovom pracovnom týždni už pol storočia. Správy o prvých implementáciách tohto „fenoménu“ sa však začínajú objavovať až teraz. Dôvody prečo sa nová stratégia ešte neujala sú rôzne. Niektoré bariéry sú inštitucionálne a iné kultúrne. Samozrejme, nemožno opomenúť ten najľudskejší dôvod zo všetkých – zotrvačnosť, a práve tá je kľúčová.

Korene moderného päťdňového pracovného týždňa siahajú hlboko do minulosti a nie je ľahké sa z tohto zvyku vymaniť. Rovnako treba brať do úvahy, že ani zamestnávatelia nie sú vždy ochotní experimentovať s niečím, čo nezaručuje úspech.

 

Čo je to štvordňový pracovný týždeň?

Ide o veľkú systémovú zmenu v pracovnom čase zamestnanca. Cieľom je zlepšenie podnikania. Ideálny model je 100-80-100, čo znamená 100% mzdy, 80% času výmenou za 100% produktivity.

INZERCIA
Stratégia štvordňového pracovného týždňa je zameraná na potreby zamestnancov, na ich šťastie a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Myšlienka je jednoduchá – zamestnanci by pracovali štyri dni v týždni, pričom by dostávali rovnakú mzdu, mali rovnaké benefity, rovnaké pracovné zaťaženie/podmienky, no s jedinou výnimkou a tou je skrátený pracovný týždeň.

Na Slovensku vykazujeme štyridsať hodín týždenne (8 hodín denne) v zamestnaní. V praxi by skrátený pracovný čas vyzeral tak, že by sme si odpracovali približne 28 hodín týždenne, čo vychádza na sedem hodín denne pri štvordňovom pracovnom týždni.

Aké sú výhody štvordňového pracovného týždňa?

Jednoznačnými a nespochybniteľnými benefitmi sú zvýšená produktivita, menšia uhlíková stopa či zlepšené psychické zdravie. Pridaná flexibilita a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom pri štvordňovom pracovnom týždni sú tie najdôležitejšie výhody pre zamestnancov.

Treba sa však na to pozrieť aj zo širšieho spektra. Človek si ľahšie a rýchlejšie vybaví lekárov a podobne. Má čas na voľnočasové aktivity. Muži častejšie preberajú iniciatívu v rámci domácich prác (sú nápomocnejší). Ľudia sú menej uponáhľaní, nadväzujú silnejšie sociálne väzby.

Štvordňovým pracovným týždňom môžu firmy ušetriť energie (náklady), čo je mimoriadne dôležite najmä, keď sa energetická chudoba prehlbuje. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Aké sú nevýhody štvordňového pracovného týždňa?

Aj napriek všetkým vymenovaným benefitom, ktoré podporujú myšlienku štvordňového pracovného týždňa, tak negatív je tiež niekoľko. Hlavným dôvodom sú predsudky. Veľmi veľa zamestnávateľov sa na vzdory rôznym prieskumom domnievajú, že skrátený pracovný týždeň by negatívne ovplyvnil určité aspekty obchodného úspechu.

Ponuka štvordňového pracovného týždňa síce znie fajn, no nikto nezaručuje, že ju ľudia využijú. Len ťažko vychádzame zo stereotypu a dávame priestor niečomu novému. Ako sme už v úvode článku načrtli, tak existujú aj bariéry inštitucionálne i kultúrne. Niektoré povolania skrátka nemôžu prejsť na skrátený pracovný týždeň.

 

Ktoré krajiny túto myšlienku prijali?

Niektoré krajiny sa snažia zaradiť myšlienku švordňového pracovného času do praxe, prichádzame niekokľými príkladmi:

  • Belgicko

Štvordňový pracovný týždeň sa stal v Belgicku realitou, avšak len pre tých, ktorí si to želali. Zamestnanci sa môžu rozhodnúť, či budú pracovať štyri alebo päť dni v týždni. Bohužiaľ v tomto prípade nejde o skutočné skrátenie pracovného týždňa na 28 hodín týždenne. Jednoducho skrátia svoj pracovný čas na menej dní.

Teda môžu pracovať maximálne 9,5 hodiny denne s možnosťou rozšírenia na desať hodín prostredníctvom kolektívnej zmluvy, ktorá umožní skrátiť pracovný týždeň na štyri dni.

  • Slovensko

Na Slovensku sme zaznamenali tiež prvotiny štvordňového pracovného týždňa. Poisťovňa NN experimentuje s novým konceptom, no zamestnanci majú na výber dva pracovné režimy. Klasický päťdňový alebo štvordňový, kde odrobia takmer desať hodín denne. Teda opäť sa odkláňame od základnej myšlienky a len stláčame čas do štyroch dní, čo môže mať negatívny dopad na zdravie.

  • Maďarsko

Maďarský Telekom bude ako prvý testovať štvordňový pracovný týždeň. Zatiaľ nie sú dostupné informácie, či sa pracovná doba zmení alebo sa zamestnancom navýšia hodiny a skrátia dni. Pilotný program funguje od júla do októbra.

  • Island

Jeden z lídrov v štvordňovom pracovnom týždni je práve Island. Už v rokoch 2015 až 2019 uskutočnil najväčší pilotný projekt na svete s 35 až 36-hodinovým pracovným týždňom (skráteným z tradičných 40 hodín) bez zníženia miezd. Pilotný projekt označili výskumníci za úspech a islandské odbory vyjednali skrátenie pracovného času.

 

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings