Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Cookies a sledovanie môžete vypnúť.

Čítanie na 4 min.

Digitálne vzdelávanie a jeho zveľaďovanie na Slovensku

Informácie o tomto príspevku

Vydané 22. júla 2016
Zverejnil

Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Freelancer, novinár na voľnej nohe a špecialista na WordPress | Bratislava, Slovensko

Pre UnitedLife.sk pracujem ako autor a editor. V médiách pracujem od roku 2007 ako recenzent elektroniky, od 2010 aj ako motoristický novinár. Podstatnou súčasťou mojej práce je od roku 2014 aktívna dobrovoľnícka práca s telesne, duševne a mentálne hendikepovanými v DSSPKM a Tu sme doma, o.z.

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Aj napriek rastúcej možnosti uplatnenia mladých ľudí je na Slovensku každý štvrtý mladý človek nezamestnaný a ich digitálna gramotnosť je na tom ešte horšie. Dôvody sú rôzne, napríklad aj nesprávne koncipované vzdelávanie už na škole, ktoré nekladie dôraz na digitálne zručnosti.

 

Vraj až 90 percent všetkých pracovných pozícii v blízkej budúcnosti bude vyžadovať znalosť práce s počítačom a modernými technológiami. Je dôležité o tom vedieť už dnes, pretože aktuálny stav digitálneho vzdelania u Slovákov nie je vôbec priaznivý. Chýbajú systémové opatrenia, ktoré by už mladým ľuďom na školách pomáhali získavať potrebné vedomosti, znalosti a skúsenosti s počítačmi a schopnosti prakticky využívať všetky ich možnosti.

 

Oblasť digitálneho vzdelávania je preto pomerne lukratívnou záležitosťou a budeme o ňom ešte veľa počuť. Aktívni sú najmä súkromníci, ktorí chcú v rámci svojich iných projektov takto pomáhať, ale aj štátom dotované organizácie. Nedávno uvedenú Digitálnu garáž od Google napríklad priamo podporili Andrej Kiska, prezident SR, Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a Braňo Ondruš, štátny tajomník MPSVR.

 

INZERCIA

Situácia v Európe a na Slovensku

V júni 2016 bol v Bruseli prijatý takzvaný Nový program v oblasti zručností pre Európu: Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti, ktorý považuje digitálne zručnosti medzi základné zručnosti pre život – rovnako ako čitateľskú a matematickú gramotnosť. Podľa tohto programu rýchla digitálna transformácia hospodárstva znamená, že takmer všetky pracovné miesta, ale i všeobecná účasť na dianí v spoločnosti, si vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Je preto zarážajúce, že takmer polovici obyvateľov EÚ chýbajú základné digitálne zručnosti, pričom približne 20 percent osôb ich nemá vôbec, tvrdí to IT Asociácia Slovenska.

 

U nás sa situácia tiež vyvíja správnym smerom: najnovšou aktivitou v oblasti digitálneho vzdelávania je Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti a k zvyšovaniu digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov z júla 2016.

 

Inzercia
Arg 365 – prémiové víno na každý deň | arg365.eu

Prostredníctvom Memoranda k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti sa stanovili nasledovné ciele:

  1. Umožniť zamestnávateľom lepšie identifikovať aké digitálne zručnosti uchádzač o zamestnanie má, a to na základe dôveryhodného certifikátu
  2. Umožniť zamestnancom, aby sa dokázali lepšie presadiť na pracovnom trhu tým, že vedia objektívne preukázať svoje zručnosti
  3. Motivovať študentov, uchádzačov o zamestnanie aj zamestnancov, aby sa v týchto zručnostiach zdokonaľovali, zvyšujúc tak svoju zamestnateľnosť aj produktívnosť.

 

Podpísanie Memoranda

Podpísanie Memoranda IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti

 

Google a jeho projekt Pomáhame Slovensku rásť

S cieľom zvýšiť digitálnu gramotnosť ľudí spustila slovenská pobočka Google projekt s názvom Digitálna garáž, ktorý je zastrešený rovnomennou webovou stránkou. Na nej si môžu návštevníci zriadiť profil a absolvovať komplexný vzdelávací program celkom zadarmo. Na konci vzdelávania je skúška, ktorú je možné ľubovoľne opakovať, jej výsledkom je medzinárodne uznávaný certifikát.

 

Po absolvovaní vzdelávacieho procesu absolvuje používateľ finálnu skúšku, tiež online a keď ju zvládne, bude ocenený certifikátom. Tento certifikát bude akceptovaný aj zamestnávateľmi. Celkovo vzdelávací kurz obsahuje 89 videí s celkovou dĺžkou 8 hodín. Nie je však potrebné absolvovať všetky, množstvo ľudí už základné alebo aj pokročilé znalosti má. Na určenie toho, čo už používateľ vie, slúži osobná diagnostika, ktorá nastaví, čo všetko sa má používateľ ešte doučiť.

 

Internetový gigant v jeho aktivitách podporili aj MPSVR a Ministerstvo zahraničných vecí SR. Ambície sú vysoké, v Európe chce Google vyškoliť dva milióny ľudí. Čísla pre Slovensko sú nižšie, ale nemenej výrazné – plánuje sa dovzdelávať až 10-tisíc ľudí. Koncom roka bude Google organizovať aj semináre a prednášky po celom Slovensku, ktorých sa budú môcť ľudia zúčastniť zadarmo. Budú akýmsi offline doplnkom k online vzdelávaniu. Google spúšťa Digitálnu garáž v rámci rozsiahleho a dlhodobého projektu Pomáhame Slovensku rásť.

 

peter-pellegrini-google

 


Online vzdelávanie vo svete

Prečítajte si starší príspevok od nášho autora Filipa Ortha na tému online vzdelávania s názvom Budúcnosť vzdelávania. Orth hodnotí, že vzdelávanie sa presunulo na internet. “Zrejme iba malé percento ľudí si uvedomuje, že dnes je možné študovať online na úrovni porovnateľnej so strednými školami a univerzitami. Online kurzy a prednášky pomáhajú ľudom vzdelávať sa v danej oblasti zo širokého výberu bez ohľadu na vek.”

 

Zdroje: autorský text a tlačové správy ITAS a Google

 

Prečítajte si aj:

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Informácie o tomto príspevku

Vydané 22. júla 2016
Zverejnil

Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Freelancer, novinár na voľnej nohe a špecialista na WordPress | Bratislava, Slovensko

Pre UnitedLife.sk pracujem ako autor a editor. V médiách pracujem od roku 2007 ako recenzent elektroniky, od 2010 aj ako motoristický novinár. Podstatnou súčasťou mojej práce je od roku 2014 aktívna dobrovoľnícka práca s telesne, duševne a mentálne hendikepovanými v DSSPKM a Tu sme doma, o.z.

Prejsť na stránku inzerenta: AVISMaxirent.sk

Zavrieť reklamu