Filip Orth

Študent Santa Clara University ׀ Freelancer

Firmu som založil za účelom získavania znalostí z biznis menežment aktivít. Veľmi ma zaujíma budovanie biznisu so špecifikáciou na inovácie a obchodovanie. Úspešne som absolvoval niekoľko online biznis kurzov s certifikátmi.

„Život je otázka prístupu.“

Viac na profile LinkedIn.

LIFESTYLE

    UnitedLife 10 (jeseň/zima 2017)

Ako sa dostať na americkú vysokú školu

LIFESTYLE

    UnitedLife 09 (jar/leto 2017)

Teniskový ošiaľ

ĽUDIA

    UnitedLife 09 (jar/leto 2017)

Rozhovor s Nickom Bollettierim

LIFESTYLE

    UnitedLife 09 (jar/leto 2017)

Smerovanie spoločnosti

EKONOMIKA

    UnitedLife 08 (jeseň/zima 2016)

Investície pre budúcnosť a prevencia kríz

LIFESTYLE

    UnitedLife 07 (jar/leto 2016)

Schopnosť adaptovať sa

EKONOMIKA

    UnitedLife Online (12/2015)

Boom startupov

LIFESTYLE

    UnitedLife 06 (jeseň/zima 2015)

To, čo nás tvorí

NA ZAMYSLENIE

    UnitedLife 05 (jar/leto 2015)

Najvzácnejšia komodita zvaná ČAS

VEDA & TECHNOLÓGIE

    UnitedLife 03 (jar/leto 2014)

Budúcnosť vzdelávania