AI.

Ako umelá inteligencia zmení náš svet? Zásadne, tvrdia odborníci

ako umelá inteligencia zmení náš svet?

Popredné technologické spoločnosti publikovali jedinečnú štúdiu s názvom The Future of Artificial Intelligence in Consumer Experience, ktorá je súčasťou série Futurist Report. Iniciátor štúdie Ericsson oslovil 50 vizionárov z veľkého biznisu, startupovej scény aj akademického prostredia, aby skompletizovali päť predpovedí, akým spôsobom AI zmení podnikanie a každodenný život z pohľadu spotrebiteľa.

 

Hneď na úvod je potrebné objasniť, čo to vlastne umelá inteligencia je. Je rozdiel medzi strojovým učením a umelou inteligenciou, hoci sú často tieto pojmy zamieňané. Pod pojmom umelá inteligencia autori tejto štúdie rozumejú schopnosť prekračujúcu strojové učenie (machine learning), teda aktívne vyhľadávanie informácií, chápanie symbolických vzťahov či logické uvažovanie.

Iba v Severnej Amerike pracuje na vývoji AI približne 1500 spoločností a zatiaľ čo aplikácie a služby AI v roku 2016 na celom svete zarobili spolu 643,7 miliónov USD, odhady pre rok 2025 sa pohybujú medzi 36,5 a 100 miliardami USD! To napovedá o dramatickom vzostupe umelej inteligencie, ktorý sa premietne aj do našich každodenných životov, hoci o tom možno spočiatku ani nebudeme vedieť.

 

1. Ľudia budú mať viac možností byť ľuďmi

AI predikujúca správanie ľudí bude preberať stále viac rutinných každodenných činností od nakupovania po riadenie automobilu, takže ľudia budú mať viac času na komplexnejšie a kreatívne činnosti.

 

INZERCIA

2. Kvalitnejšie dáta budú dostupné všade

Kľúčovým predpokladom rozvinutia potenciálu AI je kvalita dát, z ktorých systémy čerpajú. Firmy a ďalšie inštitúcie si už začínajú uvedomovať, že vzájomné zdieľanie užívateľských či spotrebiteľských dát im umožní vylepšiť ich služby. Ak je cieľom prediktívnej analýzy spotrebiteľského správania predať službu či výrobok ešte predtým, ako si zákazník uvedomí, že ho potrebuje, nemôžu sa vstupné dáta dané AI obmedzovať iba na údaje od konkrétneho obchodníka.

Spoločnosť, biznis aj politika teda budú musieť intenzívnejšie diskutovať o otázkach ochrany súkromia, prístupu k dátam a bezpečného nakladania s nimi. Zároveň bude potrebné už počas vývoja konkrétnych aplikácií zohľadniť interoperabilitu a čo najväčšiu centralizáciu dát aj komunikačných štruktúr.

 

Umelá inteligencia nie je žiadny mýtus alebo sci-fi. Takzvané strojové učenie nám v mnohom pomáha už dnes.

 

3. Vždy najlepšie pripojenie

Spotrebitelia budú bežne vstupovať do rozšírenej a virtuálnej reality či používať technológie haptickej interakcie s prístrojmi. To však so sebou prináša zvýšené nároky na telekomunikačnú infraštruktúru, k optimalizácii ktorej významne prispeje umelá inteligencia. AI bude predchádzať kolapsom siete predikcií jej vyťaženia a proaktívne hľadať využiteľné rezervy.

Americký telekomunikačný operátor AT&T už používa nástroje AI na zvládanie špičiek v reálnom čase. Cieľom projektu je predpovedať vyťaženie siete a pripravovať sa naň vopred.

 

4. Od jedného kliknutia k žiadnemu

Podľa odborníkov už o päť rokov prebehne 85 % maloobchodného styku bez počiatočného vstupu spotrebiteľa. Široké nasadenie AI prinesie nielen nevídané pochopenie spotrebiteľského správania, ale od základov zmení vzťah medzi predajcom a nakupujúcim. Namiesto reklamy s nami budú značky prirodzene interagovať a ich ponuka bude v bezprecedentnej miere personalizovaná. Bez preháňania je možné povedať, že AI bude vedieť lepšie ako sám spotrebiteľ, čo v ktorú chvíľu potrebuje.

Napríklad Amazon si nechal patentovať metodiku predikcie objednávok, ktorá umožňuje rozvážať tovar bez toho, aby si ho spotrebiteľ musel vôbec objednať. Amazon sa tak nesnaží len zefektívniť rozvoz, ale aj zvýšiť celkový počet objednávok.

 

5. Etický rozmer AI

Aby konkrétna AI dobre rozumela všetkým častiam spoločnosti, musí mať k dispozícii objektívne dáta. Tie však bývajú skreslené pohľadom a metodikou ich spracovateľov, či vo všeobecnejšej rovine celospoločenskými predsudkami a generalizáciami. AI musí byť v tomto zmysle „nad vecou“, napríklad nepredpokladať, že vaša štvorročná dcéra musí mať automaticky rada ružovú.

V marci spustili vývojári Twitteru chatbot menom Tay, aby ho vyskúšali v kontakte so skutočnými užívateľmi. Množstvo vtipkárov však Taya kŕmilo rasizmom a mizogýniou tak dlho, až ho museli jeho tvorcovia vypnúť. Jeho nástupcovi Zo.ai už radšej naprogramovali ostražitosť v diskusiách o politike.

 

Zdroj: The Future of Artificial Intelligence in Consumer Experience

Pokračujte na ďalší príspevok »