Články z UnitedLife na tému Gestika


Reč tela: Ako odhaliť klamára?

Vedeli ste, že na odhalenie klamstva stačí, aby ste sledovali tri základné kódy komunikácie? Sú nimi mimika, gestika a tón reči.