Mgr.art. Natália Jabůrkova

Teatrologička a recenzentka tanečného umenia | Slovenské národné divadlo

Vyštudovala som Štátne konzervatórium v Bratislave a Vysokú školu múzických umení- teória a kritika divadelného umenia.
Moja cesta k reflexii tanečného umenia vyplynula z pozitívneho vzťahu k tomuto divadelnému žánru. Ten ma sprevádzal už od útleho detstva. Cieľom mojej práce nie je len reflexia tanečného diania, ale aj jeho propagácia.
Balet je plnohodnotnou javiskovou formou a mala by mu byť venovaná pozornosť, ktorú si právom zaslúži.

Viac na LINKEDIN profile.