Životná úroveň

Ako sa dá merať šťastie a kde žijú najšťastnejší ľudia?

Na najšťastnejší, najlepší alebo najspokojnejší život sa dá pozerať z viacerých hľadísk. V súčasnosti poznáme množstvo ekonomických, sociálnych, environmentálnych a mnohých iných ukazovateľov, vďaka ktorým je možné vytvoriť si obraz z rôznych oblastí života. Je veľmi potrebné zbierať rôzne údaje o krajinách a následne nich porovnávať a vytvárať rebríčky, aby mali krajiny motiváciu sa zlepšovať…. Prečítať celé

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Všetky krajiny sú niečím výnimočné, majú iné podmienky, geografickú polohu, históriu a kultúru. V niektorých krajinách žijú šťastnejší obyvatelia ako v iných.

Na najšťastnejší, najlepší alebo najspokojnejší život sa dá pozerať z viacerých hľadísk. V súčasnosti poznáme množstvo ekonomických, sociálnych, environmentálnych a mnohých iných ukazovateľov, vďaka ktorým je možné vytvoriť si obraz z rôznych oblastí života. Je veľmi potrebné zbierať rôzne údaje o krajinách a následne nich porovnávať a vytvárať rebríčky, aby mali krajiny motiváciu sa zlepšovať.

Najzaujímavejšie rebríčky sú tie, ktoré zoraďujú krajiny na základe veľmi dôležitých ukazovateľov pre život. Pre každého je v živote dôležité niečo iné. Pre niekoho to je láska alebo rodina, pre niekoho peniaze, či cestovanie, pre iného je to zdravie.

Asi sa mnohí ľudia zhodnú na tom, že všetci ľudia túžia byť len šťastní. Ale ako sa dá merať taká subjektívna veličina? Článok prináša dva prístupy hodnotenia národov, ktoré sa pokúšajú čo najlepšie merať, v ktorých krajinách je najlepší alebo najšťastnejší život. Na ktorých priečkach sa umiestnilo Slovensko?

Index šťastnej planéty

Index šťastnej planéty (Happy Planet Index) hovorí o tom, ako sa národom darí pri dosahovaní dlhého, šťastného a udržateľného života. Index zahŕňa štyri ukazovatele:

  • pohoda/spokojnosť obyvateľov,
  • dĺžka života,
  • nerovnosť medzi ľuďmi v krajine,
  • ekologická stopa.

Na základe hodnôt z výpočtu vzorca sa vytvorí rebríček, kde sa porovnáva 140 krajín sveta. Slovenská republika sa v rebríčku nachádza na 59. mieste. Naša susedná krajina, Česká republika je na 64. mieste a Rakúsko skončilo na 43. mieste. Z Európskych krajín sa najlepšie umiestnilo Nórsko, na 12. mieste.

INZERCIA

Na prvom mieste sa nachádza Costa Rica, potom nasleduje Mexiko a Columbia. Zaujímavé je, že vo vedení rebríčka nie sú najbohatšie krajiny s vysokou ekonomickou silou. Svetové veľmoci nezískali vysoké hodnotenie. Čína je na 72. mieste, Spojené štáty americké sa v rebríčku nachádzajú až na 108. mieste a Rusko sa nachádza na 116. mieste. Prečo je to tak?

Je to spôsobené tým, že tieto krajiny sú veľký znečisťovatelia životného prostredia, teda zanechávajú za sebou vysokú hodnotu ukazovateľa ekologickej stopy. Takisto vo všetkých troch štátoch sú veľké rozdiely medzi obyvateľmi. Na poslednom mieste je Africký štát Čad a tesne pred ním sa umiestnilo Luxembursko.

Inzercia

Správa o svetovom šťastí

Správa o svetovom šťastí (The World Happiness Report) je orientačným prieskumom stavu globálneho šťastia, ktorý posudzuje 156 krajín. V správe o svetovom šťastí je vytvorený rebríček šťastných krajín sveta podľa rôznych ukazovateľov. Pri hodnotení krajín sa berie do úvahy:

  • HDP na obyvateľa,
  • sociálna podpora,
  • dĺžka života v zdraví,
  • sloboda robiť životné rozhodnutia,
  • štedrosť,
  • vnímanie korupcie.

V rebríčku svetového šťastia sa Slovensko nachádza na 22. mieste. Na prvom mieste sa umiestnilo Fínsko, ďalej nasleduje Island a Dánsko. Na posledných troch miestach sa nachádza Zambabwe, Tanzánia a Jordánsko. Česká republika sa nachádza na 16. mieste a Rakúsko na 10. mieste.

Tu si môžete všimnúť, že hodnotiace hľadiská a aj výsledné poradia krajín sú úplne iné ako pri Indexe šťastnej planéty. Už spomínané Spojené štáty americké sú v tomto rebríčku na 14. mieste, Čína je na 52. mieste a Rusko sa umiestnilo na 60. mieste.

Čo by mal obsahovať vzorec na výpočet šťastia?

Samozrejme, ekonomické postavenie krajiny, sociálna úroveň obyvateľov a podobné hľadiská ekonomickej úrovne sú veľmi dôležité aspekty. Ale aj vďaka týmto indexom je možné vidieť, že šťastie neznamená len vysoké príjmy, drahé autá a veľké byty. Existujú rôzne iné dôležité oblasti života, ktoré potrebujeme ku šťastiu a možno si to ani neuvedomujeme.

Kľúčové pre náš život a pre budúce generácie je životné prostredie a udržateľný rozvoj. V neposlednom rade, podstatným aspektom je zdravie a psychická pohoda. Ďalšia oblasť na ktorú často zabúdame je štátne zriadenie, politická situácia alebo ľudské práva v krajine. Tieto hľadiská sú takisto veľmi dôležité pre dobrú atmosféru v krajine a spokojnosť obyvateľov.

Téma ako by mal vyzerať dokonalý index šťastia je na širokú diskusiu rôznych subjektívnych názorov a pocitov. Je veľmi zaujímavé pozerať sa na šťastie obyvateľov z rôznych pohľadov. Ako by vyzeral váš index šťastia?

Pokračujte na ďalší príspevok »