Zabudnuté mestá

Zo sveta

Zabudnuté mestá z celého sveta: pozrite si 5 z nich

  • Stratené mestá Stratené alebo zabudnuté mesto možno definovať ako osadu, ktorá upadla do zabudnutia a stala sa čiastočne, no väčšinou celkom neobývateľnou. Dôsledkom toho bolo prirodzene to, že celá lokalita spoločne s pamiatkami prestali byť známe širšiemu svetu. Spustošenie spôsobené vojnami, ale i prirodzeným vývojom postihlo množstvo pamiatok akými sú napríklad opustené kostoly. Zabudnuté rozpadnuté… Prečítať celé