Vodný drak

Vodný drak

Axolotl: jedinečný živočích s regeneračnými schopnosťami

  • Mexické lesy ich nechránia ako kedysi Za pôvodom obojživelníka je potrebné ísť až do Mexika. Axolotl má domov v jazerách Xochimilco a Chalco. Sladká voda s teplotou 20 stupňov Celzia sa im postarala o ideálne podmienky na prežitie. Vo vodách si spoločne nažívajú so svojimi „príbuznými“, mlokmi. V ideálnych podmienkach a pri správnej starostlivosti sa dokážu dožiť aj 25 rokov…. Prečítať celé