Slow Working

Slow Working: Prečo pracovať inteligentnejšie nemusí vždy znamenať pracovať tvrdšie

  • Pravdepodobne ste už počuli pojem slow living, čo v doslovnom preklade znamená pomalý život. Toto hnutie a životná filozofia sú zamerané na udržateľnejšie životné tempo. Či už sa jedná o slow food (pomalé stravovanie), slow fashion (pomalú módu) a slow parenting (pomalé rodičovstvo) alebo slow working (pomalú prácu).   Slow Working Pri pomalom životnom tempe… Prečítať celé