Ortuť

Zdravotné riziko

Mali by sme sa vyhýbať rybám kvôli ortuti?

  • Faktom je, že niektoré druhy rýb môžu obsahovať vysoké množstvo ortuti, ktorá je toxická. Prečo ortuť predstavuje problém? Okrem toho, že s ortuťou sa prvýkrát stretávame v Periodickej tabuľke prvkov, tak je súčasťou aj nášho životného prostredia. Nachádzame ju vo vzduchu, vode i pôde. Keďže padá zo vzduchu veľmi ľahko kontaminuje vodu, v ktorej sa mení na metylortuť. Uvoľňuje sa niekoľkými… Prečítať celé
  • Otrava ortuťou

    V ľudských pozostatkoch starých 5000-rokov bola nájdená ortuť

  • Ortuť v našom životnom prostredí Ortuť je látka, ktorá sa v prirodzenom stave nachádza na Zemi, ale vyrába sa aj pre lekárske a priemyselné odvetvie. V našom prostredí je prítomná v troch formách. Elementárny kov sa nachádza v ortuťových teplomeroch a niektorých zubných výplniach. Ako anorganická zlúčenina ju nájdeme v uhlí a uvoľňuje sa pri jeho spaľovaní. Vo vode sa vplyvom baktérií mení… Prečítať celé