jadrová elektráreň

Od atómovej bomby k zelenej energii: Jadrová fyzika môže v budúcnosti zabezpečiť lacnú elektrickú energiu

  • Hlbšie poznanie o tom, ako funguje svet okolo nás, sme získali aj skúmaním fyziky a fyzikálnych javov. Jedným z odvetví tohto vedného odboru je jadrová fyzika. Subjektom jej skúmania sú atómové jadra, ich zloženia a interakcie medzi nimi. Základný jav, ktorý sa odohráva samovoľne v prírode, no vieme ho zreplikovať aj umelo, je jadrová reakcia…. Prečítať celé
  • Prvý malý modulárny jadrový reaktor v USA je schválený

  • Komisia pre jadrovú reguláciu (NRC) v Spojených štátoch amerických schválila dizajn vôbec prvého malého modulárneho jadrového reaktora. Podľa komisie návrh reaktora spoločnosti NuScale Power „spĺňa príslušné bezpečnostné požiadavky“. Ide tak o prvý, ale určite nie posledný jadrový reaktor novej generácie, ktorý komisia certifikovala. Návrh reaktora NuScale sa odlišuje od konvenčných reaktorov jadrových elektrární hlavne svojou… Prečítať celé