Články z UnitedLife na tému fanúšik


Prozumenti

Nie je to tak dávno, odkedy môžu recipienti aktívne zasahovať do mediálneho obsahu a dotvárať ho. S nástupom internetu a sociálnych sietí sa používateľom otvorili nové možnosti, ako sa začleniť do diania.