Xenotransplantácia

Lekárske úspechy

Mohla by xenotransplantácia zachraňovať ľudské životy?

  • Pokusy, ktoré viedli k súčasným analýzam Koncept medzidruhovej transplantácie je známy ako xenotransplantácia. Pod daným pojmom rozumieme proces odobratia orgánu z jedného organizmu do druhého. Hlavným rozdielom medzi ňou a bežnou transplantáciou je v tom, že sa transplantuje medzi odlišnými živočíšnymi druhmi. Môže to znieť ako koncept z budúcnosti, ale počiatky tohto nápadu siahajú do 17. storočia…. Prečítať celé