Technofóbia

Báť sa alebo sa nebáť technologického pokroku?

  • Slovo luddizmus alebo luddit sa v dnešnej dobe považuje za synonymum primitívnosti, zaostalosti, neznalosti zázrakov inovácií a strachu z modernej spoločnosti. Aký je však skutočný pôvod tohoto hnutia? Pôvodný luddizmus Tento názov vychádza z historického odkazu anglických Ludditov, ktorí boli aktívni v rokoch 1811 až 1816. Ludditi boli tajná organizácia robotníkov, ktorí rozbíjali stroje v… Prečítať celé