Leidenfrostov efekt

Vodný experiment

Dokáže sa voda zmeniť na zlato?

  • Možná existencia kovovej vody V súčasnosti je známe, že nefiltrovaná voda môže viesť elektrinu. Príčinou je, že obsahuje vysoké množstvo soli, preto môžu záporne nabité elektróny ľahko prúdiť medzi jej molekulami. Vyčistená voda však obsahuje iba molekuly vody, ktorých najvzdialenejšie elektróny zostávajú viazané na ich určené atómy. To je dôvod, prečo nemôžu voľne prúdiť čistou… Prečítať celé