Berieme emisie oxidov dusíka dosť vážne? Má poškodzovať ozónovú vrstvu i ľudský organizmus.

Nielen oxid uhličitý, ale aj oxidy dusíka sú problémom osobnej dopravy.