Airbnb je konečne na Nasdaqu, vstup na burzu predčil všetky očakávania

Po polročnom odklade sa Airbnb konečne objavilo na burze s cennými papiermi NASDAQ. Takýto vývoj na burze ale asi nikto nečakal.