Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Cookies a sledovanie môžete vypnúť.

Čítanie na 3 min.

Vypočítajte si skóre vášho zdravého životného štýlu

Informácie o tomto príspevku

Vydané 31. marca 2016
Zverejnil

Obsahuje tieto témy: , ,

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Stačia štyri charakteristiky životného štýlu, aby ste si uvedomili, či žijete naozaj zdravo. Je alarmujúce, že iba 2,7 % ľudí dosahuje všetky štyri.

 

Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtia vo svete. V Amerike umiera každý štvrtý človek v dôsledku týchto ochorení a u nás je to vraj viac ako polovica všetkých ľudí. Predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam sa pritom dá zdravým životným štýlom, ktorý zahŕňa tieto štyri charakteristiky:

  1. Zdravé stravovanie
  2. Primeraná pohybová aktivita
  3. Odporúčané percento telesného tuku
  4. Vyhýbanie sa fajčeniu

 

Cvičenie, pohyb, akákoľvek pohybová aktivita je skvelým nástrojom na udržiavanie zdravia.

Cvičenie, pohyb, akákoľvek pohybová aktivita je skvelým nástrojom na udržiavanie zdravia.

INZERCIA

Väčšina ľudí spĺňa aspoň jednu z týchto charakteristík, zarážajúce však je, že iba veľmi málo ľudí spĺňa všetky štyri. Vo výskume robenom v Amerike to bolo iba 2,7 percenta respondentov. Tri charakteristiky spĺňalo 16%, dve z nich 37%, 34% iba jednu a až 11 % nespĺňalo žiadnu z týchto charakteristík. Ak vás zaujímajú aj konkrétne čísla k daným charakteristikám, boli nasledujúce:

 

  • 71 % dospelých ľudí z výskumnej vzorky nefajčilo;
  • 46 % bolo dostatočne aktívnych;
  • 38 % sa zdravo stravovalo;
  • a 10 % malo zdravú mieru telesného tuku.

 

K výsledkom treba dodať, že spomínané štyri charakteristiky sú naozaj mierne a opodstatnené. Nejde o žiadne extrémy v správaní, iba o bežné princípy, ktoré sú pre zdravý životný štýl nevyhnutné. Výskumu sa zúčastnilo 4745 ľudí, ktorí okrem vyplnenia dotazníka absolvovali aj niekoľko meraní. Napríklad na meranie aktivity bol použitý merač zrýchlenia, prostredníctvom ktorého sa určuje aktuálna úroveň pohybu počas 150 minút miernej až intenzívnej aktivity za týždeň. Telesný tuk bol meraný špeciálnym röntgenovým zariadením, zdravé stravovanie bolo zisťované pomocou konzumácie jedál odporúčaných USDA. Charakteristiky životného štýlu boli potom porovnávané s biomarkermi kardiovaskulárneho zdravia, ktorými boli krvný tlak, cholesterol a úroveň glukózy.

Inzercia
Arg 365 – prémiové víno na každý deň | arg365.eu

 

Mali by sme nielen cvičiť, ale aj zdravo sa stravovať.

Mali by sme nielen cvičiť, ale aj zdravo sa stravovať.

 

Nemusíme ani dodávať, aký záver  z tohto výskumu vyplýva. Je to celkom jednoduché – čím zdravšie žijete, tým lepšie sa budete cítiť a tým kvalitnejší bude váš život teraz, ale aj z dlodobého hľadiska. A najlepšie je začať so zlepšovaním životného štýlu hneď teraz!

 
Zdroj: www.psychologytoday.com

Prečítajte si aj:

Informácie o tomto príspevku

Vydané 31. marca 2016
Zverejnil

Obsahuje tieto témy: , ,

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0