Social Blade

Online výučba a jej výhody

Ako funguje vzdelávanie cez YouTube? Prináša reálne znalosti?

  • Žijeme v dobe, v ktorej je internet našou každodennou súčasťou. Používame ho ako formu zábavy, relaxu, komunikácie s priateľmi, ale aj na získavanie informácií, sebarealizáciu a vzdelávanie. Možno by vám pri opise internetu nenapadli posledné dva spomenuté body, no práve teraz sa vzdelávame najmä cez internet.