Čítanie na 2 min.

Profesor Peter Baláž † 2019


Vydané: 21. augusta 2019 | Autor:
, , , ,

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Ekonóm Peter Baláž (23. septembra 1954 – 21. augusta 2019) zomrel vo veku nedožitých 65 rokov. Informáciu priniesli Denník N, SME, ako aj ďalšie významné slovenské médiá.

 

Profesor Baláž vyučoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Obchodnej fakulte viedol Katedru medzinárodného obchodu. Na fakulte pôsobil 41 rokov a v rokoch 1990 až 1997 bol jej dekanom. V predchádzajúcich rokov bol poradcom členov vlády, bánk, radil členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma i v zahraničí.

Peter Baláž bol držiteľom viacerých ocenení, za všetky uvedieme Pamätnú medailu k 50. výročiu vzniku VŠE v Bratislave: Za prínos k rozvoju vzdelávania a vedy (1990), Pamätnú medailu VŠE Praha k 50. výročiu vzniku: Za významný prínos k rozvoju pedagogickej a vedeckej práce (2003), ďalej Pamätnú medailu k 35. výročiu vzniku Obchodnej fakulty EU: Za prínos k jej rozvoju (2004), a tiež Pamätnú medailu k 65. výročiu vzniku Ekonomickej univerzity: Za prínos k rozvoju VŠ vzdelávania a vedy (2005). (zdroj)

 


 

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD. bol dopisovateľom titulu UnitedLife viac ako päť rokov, vo svojich odborných príspevkoch sa zaoberal najmä ekonomickými predpoveďami týkajúcich sa čínskej expanzie, európskou energetikou či transatlantickou dohodou.

Úmrtie profesora Baláža nás hlboko zasiahlo. Slovensko prišlo o ďalšiu významnú osobnosť, ktorej kvalitou nebola iba profesionálna zdatnosť, ale aj cit pre spravodlivosť a ľudský prístup.

Inzercia

V mene celej redakcie si dovoľujeme prejaviť úprimnú sústrasť pozostalým.

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0