Nábor nových autorov (leto 2022)

Rozširujeme svoje rady a počas leta realizujeme nábor nových autorov pre mediálny titul UnitedLife.sk. 

 

Projekt UnitedLife je na trhu už 9 rokov, počas ktorých existoval ako tlačený časopis zároveň s online verziou. Postupom času sa z časopisu celkom prirodzene stal výhradne webový magazín, ktorý spoločne s novým redakčným modelom a zmenil svoj charakter: z firemného časopisu sa stal tematicky pestrý online denník, v ktorom sa kladie dôraz na individualitu autorov a ich špecializácie. Širokospektrálny obsah UnitedLife dnes zahŕňa témy ako podnikanie, technológie, zdravý životný štýl, automobilový priemysel, inovácie, veda a výskum, ale aj ekológia, cestovanie, filmy a životný štýl.

UnitedLife v súčasnosti navštevujú desiatky tisíc ľudí, aby si prečítali denné príspevky našich nezávislých autorov. Práve ich nezávislosť je pre nás kľúčová, pretože cieľom je spraviť z UnitedLife platformu pre ich diela s dôrazom na kvalitné spracovanie. Poskytujeme priestor pre ich obsah a jeho distribúciu, pričom autori sú honorovaní.  Naši autori prechádzajú každý štvrťrok komplexným hodnotením a zostávajú u nás len tí, ktorí sa osvedčili ako najzodpovednejší a najkvalitnejší. Kľúčovú úlohu zohráva samostatnosť, iniciatívny pomer k práci, vnútorná motivácia podpísať sa len pod kvalitný obsah a prirodzený drive, ktorý je tak dôležitý pre všetkých novinárov, žurnalistov, blogerov a autorov ako takých.

Počas mesiacov júl, august a september 2022 realizujeme nábor nových autorov – dávame príležitosť ďalším záujemcom o prácu, aby si vyskúšali, aké je to zverejňovať vlastné príspevky pod svojím menom a zároveň za to dostávať honorár. Veríme, že spomedzi desiatok ľudí, ktorí si už vyskúšali publikovanie v titule UnitedLife, niektorí napokon využijú túto skúsenosť ako odrazový mostík pre ďalšiu prácu v médiách. Slovensko totiž potrebuje zodpovedných, samostatných, nezávislých a kvalitných jednotlivcov v médiách a jediná cesta vedúca k nim je nachádzať ich a podporovať.

 

 

Koho hľadáme?

 • Hľadáme schopných ľudí, ktorí nejdú vyšliapanými cestičkami. Robia veci podľa seba a často sa zmýlia, popália, no práve vďaka tomu osobnostne rastú. Zamestnávatelia ich občas nechcú, pretože majú vlastné videnie svojej budúcnosti, ktoré sa vždy nezhoduje s mainstreamom.
 • Za najdôležitejšiu považujú vlastnú nezávislosť, slobodu, ochotu učiť sa nové veci, schopnosť zaobísť sa aj bez idolov a „tradičných receptov na úspech“. K tomu kreatívna myseľ, výborná slovenčina a možno ste to práve vy, koho hľadáme do tímu UnitedLife.
 • V UnitedLife nerozlišujeme medzi ženami a mužmi, nekladieme si nároky na vek či referencie. Zaujíma nás osobnosť budúceho spolupracovníka, jeho motivácia a kvalita jeho práce. Externí dopisovatelia titulu UnitedLife nie sú viazaní na lokalitu, teda ponuka platí pre celé územie Slovenska, ako i pre záujemcov z celého sveta.

 

Typ spolupráce:

 • práca z domu;
 • radi privítame živnostníkov, prípadne uzatvárame autorskú alebo brigádnickú zmluvu.

 

Prečo písať pre UnitedLife:

 • Vytvorenie vlastného autorského portfólia, ktoré pretrvá.
 • Umiestnenie vlastného autorského obsahu v titule UnitedLife.sk, ktorý zabezpečí aj distribúciu obsahu na slovenskom internete.
 • Možnosť pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Podstatný je výsledok práce – finálny príspevok.
 • Pre začínajúcich autorov nadobudnutie skúseností s prácou v online médiách, s editorom a zručností v práci s modernými metódami tvorby online obsahu, od textu až po video.

 

Čo vyžadujeme:

 • nezávislosť;
 • dobrá znalosť práce s administračným systémom pre web (CMS, ideálne WordPress) a primeraná technická zdatnosť;
 • prvotriedna znalosť slovenského jazyka, pravopisu a gramatiky;
 • znalosť iných jazykov je nevyhnutná, pretože budete pracovať prevažne so zahraničnými zdrojmi;
 • schopnosť iniciatívne a autonómne si vyhľadávať témy, o ktorých budete písať;
 • vlastné technické vybavenie (mobil, počítač, pripojenie na internet a pod.);
 • ideálne aj schopnosť samočinne zabezpečiť distribúciu vlastného obsahu na sociálnych sieťach a vôbec na internete (čím vyššia sledovanosť, tým vyššia odmena);
 • ambíciu raz prevziať vedenie celého titulu UnitedLife a jeho ďalších spin-off projektov.

 

Voľné témy, pre ktoré hľadáme autorov:

 • peniaze, osobné financie;
 • ekológia, životné prostredie;
 • mobilita a autá;
 • technológie, významné inovácie;
 • inšpiratívne osobnosti;
 • filmy, seriály;
 • biznis, start-upy;
 • Slovensko – zaujímavosti, regióny, pozitívne udalosti;
 • prípadne akékoľvek ďalšie témy, ktoré aspoň marginálne napĺňajú podstatu nášho sloganu „Životný štýl s hodnotami“.

 

Ako bude prebiehať výber nových autorov:

 • Po úvodnom kontakte budeme iniciovať rozhovor prostredníctvom videohovoru.
 • Každý autor dostane ešte pred vydaním prvého príspevku inštruktáž o optimalizácii článkov pre vyhľadávače (SEO) a ďalšie inštrukcie k tvorbe online obsahu.
 • Skúšobná doba je 1 kalendárny mesiac, počas ktorého záujemca pripraví aspoň 3 autorské príspevky. Tento prvý mesiac nie je honorovaný. Prečo? Pretože sa nám osvedčilo, že ak má spolupráca s autorom pretrvať viac ako niekoľko mesiacov, jeden mesiac a tri príspevky nepredstavujú pre neho problém.
 • Po jednom mesiaci nasleduje obdobie 3 mesiacov, počas ktorého autor pripravuje minimálne 4 príspevky mesačne s honorárom 5 € za príspevok.
 • Po zvládnutí týchto 3 mesiacov sa honorár zvyšuje na 10 € za príspevok.
 • Po pol roku platenej spolupráce sa cena za príspevok stabilizuje na 15 € za príspevok.
 • Každý autor je individuálne hodnotený raz za tri mesiace, zohľadňuje sa kvalita jeho práce, dodržiavanie termínov a počtov aj progres.

 

Ak vás naša ponuka zaujala, napíšte nám na e-mailovú adresu kariera@unitedlife.sk. Ďakujeme.