Lifestyle

JE TO LEN V HLAVE? Samovraždy na Slovensku nie sú na ústupe

  • 15 januára, 2023
  • 9 min read
JE TO LEN V HLAVE? Samovraždy na Slovensku nie sú na ústupe

Život nad zlato

„Ako rýchlo zomrieť“ – slovné spojenie, ktoré na vás pri tejto problematike na vyskočí v Google prehliadači. Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe. V dobe predstavujúcej viaceré riziká s ktorými sa mnohí Slováci nevedia sami vyrovnať. Mnohí sa pod vplyvom okolností, ktoré ich ovplyvňujú rozhodli siahnuť si na život alebo sa to pokúsiť. Napriek tomu psychickému zdraviu nevenujeme dostatočnú pozornosť. Dokazujú to aj štatistiky dostupné na webe Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI).

V marci roku 2020 sa na Slovensku objavil prvý prípad ochorenia Covidu – 19. Rúška, zákazy, vypnutie krajiny či zákazy vychádzania sa odrazili na duševnom zdraví občanov. Ľudia postupne prestali vidieť svetlo na konci tunela. Niektorí ho však nevideli aj pred pandémiou. Sústredili sme sa na tému samovrážd a samovražedných pokusov v období rokov 2019 – 2021, pretože dáta z roku 2022 ešte neexistujú. Čo sa týka celkového počtu, pre viacerých budú tieto štatistiky zrejme prekvapením. V roku 2019, teda pred začiatkom pandémie si zobralo život 498 osôb, v roku 2020 po vypuknutí to bolo o deväť ľudí menej. Rok 2021 bol už o inom, na život si siahlo až 548 osôb. Oproti poslednému roku pred príchodom koronavírusu je to nárast o viac ako 11 percent.

Zo štatistík NCZI ďalej vyplýva, že najohrozenejšími skupinami sú v posledných troch rokoch mladí ľudia vo veku 15-19 rokov a najmä starší nad 70 rokov. V roku 2018 si siahlo na život 67 dôchodcov, v roku 2021 to bolo 104, čo predstavuje nárast o viac ako 55 percent.

INZERCIA

Dáta hovoria za všetko

Dôvody toho, prečo sa ľudia rozhodnú o najradikálnejší spôsob vyriešenia problémov sú mnohé – od rodinných záležitostí, cez pracovné, vzťahové alebo neznáme. Od roku 2019 sme zaznamenali obrovský nárast počtu samovrážd v súvislosti s inými vnútornými osobnými konfliktami a problémami. Zatiaľ čo v roku 2019 bol tento motív „len“ za 28 úmrtiami, o rok neskôr ich bolo už 51 a v roku 2021 alarmujúcich 93. So známych príčin tento motív jednoznačne prevažuje nad ostatnými a má súvis práve s tým, čím si Slovensko v posledných dvoch rokoch prešlo.  Zaujímavosťou spojenou s dátami je aj údaj o tom, že mesiacom kedy bolo vykonaných najviac samovrážd bol práve jún 2020. Pričom v júni 2020 sa dovtedy zavedené opatrenia v súvislosti s koronavírusom uvoľňovali a ľudia si mohli na chvíľu oddýchnuť od lockdownov.

Nie nadarmo sa hovorí, že prevencia v súvislosti s mentálnym zdravím je najdôležitejšia. Je najúčinnejším spôsobom ako sa pokúsiť zabrániť ľuďom vziať si život. Tí, ktorých trápi nejaký problém a nevedia si s ním sami pomôcť môžu poradňu kontaktovať emailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu. Poslednú možnosť využilo v roku 2021 takmer o 18% viac ľudí potrebujúcich pomoc oproti roku 2020. Pracovníci sú odborne vzdelaní ľudia, pripravení bez odsúdenia kedykoľvek pomôcť každému. Sú teda tými, ktorým sa často podarí odvrátiť katastrofu.

Psychické zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Všímajte si ľudí okolo seba a pomôžte im vyhľadať pomoc skôr, než bude neskoro. Zdroj: Pexels.com

Častejšie vyhľadajú pomoc ženy

Pozitívom je klesajúci trend v oblasti kontaktov ohľadne samovrážd. Či už ide o samovražedné myšlienky alebo rovno pokusy –  v posledných dvoch rokoch mali klesajúcu tendenciu. Otázne je, aký vplyv bude mať vojna na Ukrajine, ktorá začala tento rok. Súhrnné dáta k roku 2022 ešte nie sú spracované. Je však pravdepodobné, že tieto motívy sa opäť zvýšia.

Príkladom je 22-ročný muž, ktorý nám anonymne rozpovedal svoj príbeh – samovražedné myšlienky ho sprevádzali posledný rok a pol. „Boli týždne, kedy som nespával, nejedol, nedokázal sa netriasť. Týždne, kedy som sa nedokázal ani len pohnúť a celé dni presedel hľadením do steny,“ tvrdí. Nemôže to však pripisovať rokom lockdownu, aj keď mu osamelosť neprospievala. „Uvedomil som si, že to, ako som sa cítil nie je úplne kvôli mojej melanchólii a mindsetu, ale že ide o zdravotný problém. Ten je pravdepodobne spojený s klinickou depresiou.“

V roku 2021 sa pokúsilo vziať si život 346 žien, čo je o 24 viac ako tomu bolo v roku 2020.  IP-čko – internetová poradňa pre mladých ľudí dokonca za posledné štyri roky zaznamenala viac telefonátov od žien ako od mužov, k čomu sa vyjadrila aj supervízorka projektu Zuzana Juráneková: „Tento fakt je ovplyvnený aj rodovými stereotypmi a očakávaniami v správaní mužov a žien. Ženy sú v komunikácií otvorenejšie a je u nich väčšia tendencia zveriť sa so svojimi pocitmi ako u mužov, od ktorých sa očakáva, že budú silnejší a odolnejší, ako ženy. Takéto stereotypy sú však mimoriadne nebezpečné, pretože muži aj ženy bez rozdielu potrebujú, aby nastal v našej spoločnosti proces normalizácie a destigmatizácie tém duševného zdravia, vyhľadania odbornej pomoci a nazerania na duševné ťažkosti ako na rovnocenné fyzickým zdravotným ťažkostiam, ktorým venujeme značnú pozornosť, odbornú starostlivosť a riešenie.“

Depresívne prejavy blízkych by sme nemali brať na ľahkú váhu

K problematike sa vyjadrila supervízorka projektu IP-čko Zuzana Juráneková. Zdroj: ipcko.sk

No stále je otvorenosť voči tejto tematike spoločnosti cudzia a aj napriek mnohým výzvam sa jednotlivci boja vyhľadať pomoc. Dvadsaťdvaročný muž sa na linku pomoci rozhodol zavolať až potom, ako sa už o samovraždu pokúsil a rozhodol sa o svojom probléme povedať matke. „Mama mi povedala, že si mám dať vitamíny a všetko bude o týždeň  poriadku.“ Nechcela, aby jej syn riešil svoje psychické zdravie s odborníkom pre záznam na zdravotnej karte. Pochopenie najbližších je pre zraniteľného človeka najdôležitejšie. „V tom momente som si uvedomil, že jej záleží viac na akejsi karte ako na mne.“ Zuzana Juráneková preto pritvrdzuje o zvýšený záujem o takéhoto človeka.

„Dôležité je rozhovor začať tým, že mu dáte najavo, že vám na ňom záleží. Záleží vám na tom, čo prežíva a chcete pre neho to najlepšie – aby bol v poriadku a v bezpečí.“ Takáto skúsenosť môže byť znepokojujúca aj pre človeka, ktorý má slová útechy blízkemu odovzdať. „Odporúčame zostať pokojným a hovoriť aj takým tónom, uznať pocity, ktoré blízky má. Oceniť ho za to, že o tom hovorí, ponúknuť mu podporu a povzbudenie. Opýtať sa, čo pre neho môžete urobiť, aby sa cítil pokojnejšie a povedať o možnostiach odbornej pomoci.“ Podľa odborníčky je kľúčovým bodom nenechať človeka osamote a dať mu najavo, že ste v tom, čo zažíva spolu.

U mužov dochádza častejšie k dokonaným samovraždám

V tomto smere je zaujímavý údaj z roku 2020. Pri téme pokus o samovraždu sa ozvalo viac mužov ako žien, čo nie je náhodou. Tento fakt má hlbšie odôvodnenie: Výskumy potvrdzujú, že u žien sa častejšie objavujú samovražedné myšlienky a u mužov dokonané samovraždy. To, že ženy nedokonajú samovraždu, ale neznamená, že nedochádza k jej pokusom. Tento fakt sa pomenúva ako rodovo podmienený  paradox samovražedného správania,“ upresňuje Zuzana Juráneková.

Náš anonym mal však k samovražde blízko. Unikol jej iba o vlások a to viackrát. „Boli dni, kedy som po dome hľadal zbraň príbuzného. Premýšľal som, čo urobiť, bolelo ma celé telo. Každý jeden pohyb. Nemyslel som si, že psychická bolesť dokáže spôsobiť bolesť fyzickú. Párkrát som chcel všetko ukončiť,“ tvrdí a opisuje jeden konkrétny moment: „Pamätám si, že som bol u kamaráta na najvyššom poschodí výškovej budovy v Bratislave. Bol som len pol metra od konca. V tom sa mi zatočila hlava. Vo svojom vnútri som akoby jemne odpadol a dostal sa z toho.“

Klub Machovisko je bezpečným miestom pre ľudí, ktorí hľadajú oddych, pokoj, ale i zábavu či psychologickú poradňu. Je akousi bútľavou vŕbou pre ľudskú dušu. Zdroj: Klub Machovisko

Linka pomoci môže byť prvým krokom

Zuzana Juraneková z IP-čka preto zdôrazňuje: Motivujte k vyhľadaniu pomoci. Pokojne ju hľadajte spolu, môžete sa spoločne obrátiť aj na naše linky pomoci.“ Muž, ktorý sa nám rozhodol odpovedať tvrdí, že na linke pomoci mu odborníci pomohli zažehnať jeho samovražedné myšlienky. „Už dlhšie sa cítim dobre – budú to štyri mesiace. Vybudoval som si okolo seba ochranu, v ktorej sa viem o seba starať.“ No bojí sa na návrat týchto stavov a nevie, s kým by bolo najvhodnejšie svoj problém riešiť – či už kvôli zdravotnej karte alebo financiám.

Linky pomoci a krízové služby IPčka ponúkajú možnosť obrátiť sa na nich opakovane a kedykoľvek. „V centrách krízovej intervencie sa s ľuďmi v kríze stretávame opakovane, pokiaľ si to situácia vyžaduje a v kluboch Machovisko a FLEK nie je absolútne obmedzený počet návštev a komunikácií s psychológmi,“ dopĺňa supervízorka internetovej poradne pre mladých. Zaujímajte sa o svoje okolie a rodinu. Správajte sa voči nim empaticky. Nikdy nemôžete tušiť, čo sa v mysli človeka odohráva a čo prežíva. Navonok silný človek s úsmevom od ucha k uchu, ktorý vo vnútri svojho srdca s vyhasnutým plameňom prežíva dennodenné utrpenie.

Novinársky prejav vznikol v spolupráci so študentkou žurnalistiky Kamilou Gúčikovou.

About Author

Natália Adamkovičová

dvojníka
Predchádzajúci príspevok

Nasledujúci príspevok

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings