INZERCIA: Ochranné rúška s filtrom MeWe
INZERCIA: Ochranné rúška s filtrom MeWe
Aktuálna mapa výskytu koronavírusu, počtu nakazených i vyliečených

Hodnota značiek a firiem v 21. storočí

Skutočná hodnota veľkých medzinárodných značiek netkvie iba v ich trhovej cene, ale aj v ich vízii, morálnej kvalite a vplyve na celé národy. To ide ruka v ruke s potrebou zrelosti a zodpovednosti. Výraznejšia priemyselná revolúcia je už síce za nami, avšak práve tento náš prítomný svet prechádza búrlivým vývojom a zásadnými zmenami. To so sebou prináša aj bezprecedentnú potrebu nových prístupov,… View Article

Skutočná hodnota veľkých medzinárodných značiek netkvie iba v ich trhovej cene, ale aj v ich vízii, morálnej kvalite a vplyve na celé národy. To ide ruka v ruke s potrebou zrelosti a zodpovednosti.

Výraznejšia priemyselná revolúcia je už síce za nami, avšak práve tento náš prítomný svet prechádza búrlivým vývojom a zásadnými zmenami. To so sebou prináša aj bezprecedentnú potrebu nových prístupov, morálnych kvalít, osobností a v neposlednom rade aj firiem, ktoré sú si plne vedomé svojho vplyvu na svet. Medzinárodne pôsobiace spoločnosti sú zvyčajne hodnotené podľa toho, aká je aktuálna výška ich akcií na burze a akú má celkovú trhovú hodnotu. Čoraz viac sa však upriamuje pozornosť aj na to, ako tieto firmy fungujú. Práve spôsob, akým pristupujú k zamestnancom, zákazníkom, klientom a svojmu okoliu, určuje vyspelosť samotnej značky a aj ľudí, ktorí za ňou stoja. Súvisí to aj s neuveriteľne veľkou slobodu, ktorú máme dnes k dispozícii a ktorá nám dáva možnosť sledovať činnosť firiem takpovediac až z ich zákulisia. A pre tieto firmy by určite nebolo pohodlné, keby sa z tohto zákulisia začali vynárať diskreditujúce skutočnosti. Nebudeme naivní a neskĺzneme do očakávania, že sa morálne kvality stanú súčasťou celku určujúceho hodnoty medzinárodných značiek a firiem.

   Napriek tomu sme si vedomí toho, že aj marketing a PR vo významnej miere ovplyvňujú trendy na burze, čo by mohlo predstavovať akúsi pomôcku pre ľudí, ktorí skutočne považujú morálnu hodnotu za nemenej dôležitú ako tú finančnú. Negatívne informácie o netransparentnosti, neužitočnosti alebo nevhodnom prístupe majú potenciál položiť medzinárodnú firmu do kolien a rovnakú silu s opačným efektom majú pozitívne správy a očakávania. Práve preto máme možnosť sledovať raketové vzostupy celkom nových spoločností pôsobiacich najmä v odvetví IT. Prinášajú užitočný produkt, riadia sa novou filozofiou riadenia firmy založenou na dosahovaní vysokej spokojnosti zamestnancov a klientov a tento svoj prístup radi prezentujú aj neformálnymi cestami. Alibistické tvrdenia, že medzinárodná firma dáva prácu tisícom ľudí a každý rok venuje 2 percentá zisku na charitu, už čoskoro neobstoja. Rastúci dôraz na každodenné správanie sa firmy a osobnosti, ktoré ju reprezentujú, budú významnejšie ako tabuľkové a objektívne parametre o spoločenskej zodpovednosti.

INZERCIA: Skladové vozidlá Renault
Advertisement

   Práve preto je nevyhnutné už dnes zvažovať, či firmy v našom prostredí a okolí spĺňajú takéto morálne kvality a pracovať na tom, aby sa nimi stávali.

INZERCIA
INZERCIA: Skladové vozidlá Renault
Advertisement