UnitedLife 06

Wall-E v zdravotníctve

united life 06 (1)

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STUBA

Aplikácia robotov v zdravotníctve predstavuje dnes vo vyspelých krajinách rýchlo sa rozvíjajúci trend a zahŕňa rôzne oblasti od chirurgie, diagnostiky a prípravy liekov až po transport zdravotníckeho materiálu.

 

Historicky prvou doloženou aplikáciou robotického manipulátora v oblasti humánnej medicíny bola aplikácia robota PUMA v roku 1985 pri operácii mozgu v Long Beach Memorial Hospital (Kalifornia). Onedlho nasledovala operácia prostaty realizovaná v Imperial College London v roku 1988 a ďalšie druhy chirurgických zákrokov.

Nová kapitola v tejto oblasti sa otvorila až na prahu milénia s príchodom chirurgických robotov da Vinci, ktoré sa rýchlo rozšírili dokonca aj do menších nemocníc. Pôvodne boli tieto roboty vyvíjané pre armádu s cieľom umožniť diaľkové operácie zranených vojakov v poľných nemocniciach. Avšak čoskoro sa preukázali viaceré výhody robotickej operácie v porovnaní so štandardným zákrokom, ktoré predurčili ďalší vývoj a dnes chirurg realizuje robotický operačný zákrok v tej istej miestnosti ako pacient. Medzi výhody patria zvýšená sterilita a skrátený čas operácie, ako aj celkovo menší zásah do organizmu, z čoho vyplýva kratšia doba rekonvalescencie. Nadôvažok je v oblasti mikrochirurgie možné realizovať aj operácie, ktoré by ručne nebolo možné vykonať.

Chirurgia zďaleka nie je jediným polom pôsobnosti robotov v medicíne. Ďalšou významnou oblasťou aplikácie robotov je príprava, dávkovanie či balenie liekov, manipulácia s biologickými vzorkami a iné operácie vyžadujúce presnú, rýchlu a spoľahlivú manipuláciu so skúmavkami, miskami a rôznymi nástrojmi. Kľúčovým je fakt, že robot môže pracovať v infekčnom alebo inak nebezpečnom prostredí, ktoré by v prípade ľudského personálu vyžadovalo finančne náročné opatrenia na zamedzenie rizika kontaminácie. Robotické technológie sú využívané aj pri konštrukcii bionických náhrad končatín a exoskeletonov na podporu pohybu pre telesne postihnutých.

V neposlednom rade je potrebné spomenúť autonómne mobilné roboty používané v nemocniciach na rozvoz stravy, liekov, lekárskych prístrojov alebo biologických vzoriek. Ich aplikácia umožňuje zrýchliť a zefektívniť distribúciu zdravotníckeho materiálu po rozľahlých nemocničných budovách. Tým zároveň umožňujú zdravotníckemu personálu venovať čas bezprostrednej interakcii s pacientmi, ktorá bude pravdepodobne odolávať robotike dlhší čas.
united life 06 (2)

 

 

 

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.EKONOMIKA

    UnitedLife 10 (jeseň/zima 2017)

Moderné vedenie spoločnosti

28. september 2017
EKONOMIKA

    UnitedLife 10 (jeseň/zima 2017)

Kardinálna otázka

18. september 2017
Ďalšie články z rubriky Ekonomika
ĽUDIA

    UnitedLife 10 (jeseň/zima 2017)

Lídri. Sme takí dobrí, ako si myslíme?

20. september 2017
ĽUDIA

    UnitedLife 09 (jar/leto 2017)

Rozhovor s Nickom Bollettierim

3. máj 2017
Ďalšie články z rubriky Ľudia
VEDA & TECHNOLÓGIE

    UnitedLife 10 (jeseň/zima 2017)

Zážitkové centrum vedy Aurelium

1. december 2017
VEDA & TECHNOLÓGIE

    UnitedLife 10 (jeseň/zima 2017)

Robotickí pomocníci v domácnosti

9. október 2017
Ďalšie články z rubriky Veda a Technológie
Ďalšie články z rubriky Automobily
Ďalšie články z rubriky Lifestyle
ZDRAVIE

    UnitedLife 08 (jeseň/zima 2016)

Všetko o znamienkach

16. november 2016
Ďalšie články z rubriky Zdravie