Automobilový priemysel smeruje k radikálnej transformácii


Vladimír Orth
United Group, s.r.o. ׀ zakladateľ & CEO
Bratislava, Slovensko

Proces transformácie automobilového sektoru už začal. Ak by sme si pozreli fotku 5th Avenue v roku 1905, videli by sme na nej množstvo koní a vozov, ak by sme ju porovnali s fotkou z roku 1913, ulice by boli zaplnené automobilmi.

 

5th Avenue (NY) v roku 1903 a 1913. Desať rokov stačilo na úplnú zmenu dopravy v meste.

5th Avenue (NY) v roku 1903 a 1913. Desať rokov stačilo na úplnú zmenu dopravy v meste. Zdroj: Wikimedia Commons

 

Takto prichádza k transformáciám, keď jeden sektor sa nahradí iným. Množstvo existujúcich hráčov zanikne a vznikajú noví.

Predpokladá sa, že výroba elektromobilov v roku 2023 dosiahne globálne 4 milióny čo bude znamenať 3,5% podiel na celkovej produkcii automobilov. Výrobné linky, ktoré začnú v tomto období dodávať EV, budú len na začiatku veľkého rastu. Do roku 2040 budú tvoriť EV až 50% celkového objemu vyrobených dopravných prostriedkov.

 

Už dnes vieme, že:

a) efektivita konvenčných spaľovacích motorov dosahuje maximum 21% v porovnaní s EV, kde sa dosahuje až 95%.
b) konvenčné vozidlá majú až 2000 pohybových časti v rámci konštrukcie, EV majú 20, čo je len 1% pri porovnaní s dopravnými prostriedkami, ktoré dnes používame (čo znamená technickú nenáročnosť na údržbu a opravy a zníženie nákladov).
c) výrobné náklady na EV budú nižšie vzhľadom na nenáročnosť výroby oproti automobilom. Cena a kapacita batérií pre EV pri masovej výrobe (r.2020 začiatok výroby Gigafactory atď.) spôsobí zníženie cien na úroveň konvenčných automobilov.
d) výkon EV vozidiel pri cene štandardných automobilov bude na úrovni superšportov (príklad Tesla P90 vs. Porsche Carrera GT)
e) transformácia výroby prepravných prostriedkov zasiahne celý sektor: výrobu EV ohlásili všetky veľké automobilky, čo je však zaujímavé, aj výrobcovia elektroniky ako Apple, Foxconn, …

 

Ako nás uvedená zmena pozitívne ovplyvní:

 

Aké rizika z toho plynú?

 

Segmenty, ktoré zaznamenajú veľké straty alebo úplné zaniknú:

 

 

Čo tieto fakty budú znamenať pre globálnu ekonomiku, aké následky to spôsobí?

Základom pochopenia je, čo pre nás dnes automobil znamená. Automobil je v prvom rade prepravný prostriedok, ktorým prepravujeme osoby a tovar. Je súčasťou majetku, či už človeka alebo nejakej spoločnosti.

 

Automobil vnímame ako súčasť nášho majetku. V našom ponímaní zastáva hneď po nehnuteľnosti 2. priečku. Každý vie, že automobil má klesajúcu hodnotu závislú na veku a najazdených km, avšak stále má hodnotu. Čo sa stane, keď výroba EV dosiahne taký vysoký prvok efektivity, že budú lepšie, ekologickejšie a lačnejšie ako konvenčné automobily? Nebude ich kde použiť alebo predať? Pamätajme na fakt, že v súčasnosti jazdí na celom svete viac ako 1,2 mld. konvenčných automobilov. Vo výrobe a službách s tým spojených je zamestnaných až 350 miliónov ľudí. Pri transformácii dôjde k výraznému zníženiu potu ľudí, ktorí v tomto sektore budú pracovať.

 

Elektrická energia ako zdroj pohonných hmôt pre EV a jej cena

Cena energií bude neustále klesať, bude to súvisieť s efektivitou systémov, ktoré ju budú získavať. Hlavným zdrojom energie budú obnoviteľné zdroje a solárne panely. Batérie novej generácie nám umožnia skladovať energiu a tá tým pádom bude výrazne cenovo klesať.
Každá domácnosť si bude vyrábať energiu sama pre seba bez potreby mať energiu, ktorú im dodá vzdialená elektráreň. Efektívnosť takejto energie bude blízka 100% v porovnaní s distribúciou, ktorá má pri prenose veľmi veľké straty.

Ako sa k uvedenej štúdii môžeme postaviť, ako predísť problémom, ktoré spôsobí. Dôležitým aspektom bude správne načasovanie. Správny vyber dodávateľa a značky, ktorú bude používať.

Podpora vlád jednotlivých krajín, ktorá by mala zmierniť následky transformácie a prechod ľudí do iných sektorov. Pomoc pri zmene automobilov na EV formou podpory prípadne výkupov, aby nedošlo k sociálnym nepokojom.

 

Zdroj: Tony Seba: The Electric vehicle disruption -End of oil 2030

 

Publikované: 7. júna 2017
Článok obsahuje tieto témy:  , , , , , , , , ,


UnitedLife NEWSLETTER

Vybrané príspevky »