Anthony A. Achmat

Spolumajiteľ a spoluzakladateľ Managers-inc.com ׀ USA

✝ 23/5/2018

„It’s not just the words that people will remember, but how I made them feel afterward.“
Viac na stránke Managers-inc.com
a na LINKEDIN profile.

ĽUDIA

    UnitedLife 11 (jar/leto 2017)

Čo to vlastne povedal?

ĽUDIA

    UnitedLife 10 (jeseň/zima 2017)

Lídri. Sme takí dobrí, ako si myslíme?

LIFESTYLE

    UnitedLife 09 (jar/leto 2017)

Aké sú vaše hodnoty?

NA ZAMYSLENIE

    UnitedLife 08 (jeseň/zima 2016)

Čo nám bráni v úspechu?

LIFESTYLE

    UnitedLife Online (1/2016)

Takmer som o to prišiel

ĽUDIA

    UnitedLife 06 (jeseň/zima 2015)

Tony Achmat: Boh nemá žiadne ruky, len tie naše