Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

Vedúci Katedry medzinárodného obchodu, EUBA | Bratislava, Slovensko

Kompletný profesionálny profil Petra Baláža nájdete na LinkedIn

EKONOMIKA

    UnitedLife 09 (jar/leto 2017)

Jeden pás, jedna cesta

EKONOMIKA

    UnitedLife 07 (jar/leto 2016)

Quo vadis, svetová ekonomika?